Alert prawny: nowy pakiet sankcji nałożonych na Rosję – w zakresie dotyczącym branży paliwowej

e-petrol.pl
2022-06-14 / 09:35
Alert prawny: nowy pakiet sankcji nałożonych na Rosję – w zakresie dotyczącym branży paliwowej

Omawiane przepisy zostały wprowadzone rozporządzeniem Rady (UE) nr 2022/879 z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L nr 153 z 03.06.2022 r., str. 53-74).

Aby uzyskać dostęp do publikacji zaloguj się do systemu e-petrol.pl.