Notowania LPG

Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Propan hurt na granicy wschodniej RP
Data Tydzień Propanavg.
2022-05-23 21 4696,00
 • Od dnia 01-01-2009 ceny propanu i butanu podawane są bez podatku akcyzowego i bez opłaty paliwowej.
 • Od 1 stycznia 2015 cena mieszanki i propanu uwzględniać będzie także stawkę opłaty zapasowej na powiększonym poziomie
 • .
 • Dane aktualizowane są w każdy poniedziałek, środę i czwartek ok. godz 15:00.
 • Korekta - dane pogrubione.
Propan-butan na granicy wschodniej RP
Data Tydzień ProButavg
2021-09-27 39 4066,00
2021-09-23 38 4059,00
2021-09-22 38 4049,00
  Ceny netto w [PLN/t] - towar po stronie polskiej. Podane ceny dotyczą propanu, butanu, oraz gazu propan-butan 50/50 proc.
  Ceny propanu podawane są bez podatku akcyzowego i bez opłaty paliwowej.
  Cena mieszanki propan-butan zawiera koszty przeładunku i cła (jeśli wymagane) powiększone o podatek akcyzowy oraz opłatę paliwową ». Od 1 stycznia 2015 cena mieszanki i propanu uwzględniać będzie także stawkę opłaty zapasowej na powiększonym poziomie.Od 1 lipca 2021 cena mieszanki uwzględniać będzie także stawkę opłaty zastępczej. Od 1 stycznia 2022 cena mieszanki uwzględnia pomniejszone stawki akcyzy i opłaty paliwowej, w wysokości 387,00 zł/t i 186,32 zł/t. Cena FCAAVG to przeciętna cena danego dnia, obliczona metodą średniej ważonej spośród wszystkich podanych.
 • Dane aktualizowane dla propanu i butanu w każdy poniedziałek, środę i czwartek ok. godz 15:00.
 • Dane aktualizowane dla mieszanki propanu-butanu w każdy poniedziałek, środę i czwartek ok. godz 15:00.
 • Korekta - dane pogrubione.
Index zakupowy LPG DAF granica wschodnia RP
Data Tydzień DAF indeks
2021-09-27 39 749,00
2021-09-23 38 747,00
2021-09-22 38 739,00
Ceny w [USD/t]. Towar po wschodniej stronie granicy.
Ceny wyznacznikowe obliczone przez e-petrol.pl na podstawie cen FCA obowiązujących na polskim rynku wewnętrznym, z uwzględnieniem innych czynników (popytowo-podażowych) oddziałujących na handel.
Ceny nie zawierają polskich obciążeń podatkowych i kosztów transakcyjnych (np. przeładunek, koszty finansowania, badania jakości).
Dane aktualizowane trzy razy w tygodniu: w poniedziałek, środę i czwartek.
Dane pogrubione - korekta
Propan-butan na terminalach przy LHS
Data Tydzień Propan-Butan
LHSavg
2021-09-27 39 b.d.
2021-09-23 38 4206,00
2021-09-22 38 b.d.
Ceny netto w [PLN/t]. Podane ceny dotyczą gazu propan-butan 50/50 proc dostępnych z terminali przy Linii Hutniczej Szerokotorowej.
Cena mieszanki propan-butan zawiera koszty przeładunku i cła (jeśli wymagane) powiększone o podatek akcyzowy oraz opłatę paliwową ».Od 1 stycznia 2015 cena mieszanki i propanu uwzględniać będzie także stawkę opłaty zapasowej na powiększonym poziomie. Od 1 lipca 2021 cena mieszanki uwzględniać będzie także stawkę opłaty zastępczejCena LHSAVG to przeciętna cena danego dnia, obliczona metodą średniej ważonej spośród wszystkich podanych.
Dane aktualizowane dla mieszanki propanu-butanu w każdy poniedziałek, środę i czwartek ok. godz 15:00.
LPG hurt w regionach
Data Tydzień Region HURTśrednia*
2022-07-05 27 Białystok 2,56
2022-07-05 27 Bydgoszcz 2,68
2022-07-05 27 Gdańsk 2,67
2022-07-05 27 Katowice 2,66
2022-07-05 27 Kielce 2,56
2022-07-05 27 Kraków 2,60
2022-07-05 27 Łódź 2,55
2022-07-05 27 Lublin 2,59
2022-07-05 27 Olsztyn 2,56
2022-07-05 27 Opole 2,67
2022-07-05 27 Poznań 2,67
2022-07-05 27 Rzeszów 2,60
2022-07-05 27 Szczecin 2,67
2022-07-05 27 Warszawa 2,56
2022-07-05 27 Wrocław 2,67
2022-07-05 27 Zielona Góra 2,68
2022-07-12 28 Białystok 2,51
Ceny hurtowe netto w [PLN/l] - dostawy do stacji.
Notowania autogaz hurt aktualizowane w każdy wtorek ok. godz. 15.00.
*Średnia ważona
Dane pogrubione - korekta.
LPG hurt w regionach średnia
Data Tydzień HURTśrednia
2021-09-21 38 2,30
2021-09-14 37 2,23
2021-09-07 36 2,21
Ceny hurtowe netto w [PLN/l] - dostawy do stacji.
Notowania autogaz hurt aktualizowane w każdy wtorek ok. godz. 15.00.
Dane pogrubione - korekta.

Wiadomości: Rynek LPG

Kłopoty finansowe operatora terminalu LPG

Kłopoty finansowe operatora terminalu LPG

Branża LPG ostrzega przed niedoborami gazu

Branża LPG ostrzega przed niedoborami gazu

Evonik zastępuje do 40 proc. gazu ziemnego w swoich niemieckich zakładach

Evonik zastępuje do 40 proc. gazu ziemnego w swoich niemieckich zakładach

Gaz płynny jest i będzie dostępny

Gaz płynny jest i będzie dostępny

Azerbejdżan zmniejszył eksport LPG

Azerbejdżan zmniejszył eksport LPG

Rosyjscy eksporterzy LPG wykorzystają port w Gruzji do dostaw do Bułgarii

Rosyjscy eksporterzy LPG wykorzystają port w Gruzji do dostaw do Bułgarii

LPG zamiast gazu ziemnego

LPG zamiast gazu ziemnego

LPG instalacje przemysłowe
Data Tydzień Propanśrednia LPGśrednia
2021-09-23 38 1,99 2,00
2021-09-16 37 1,90 1,94
2021-09-09 36 1,88 1,88

Ceny netto w [PLN/litr] za dostawy LPG do instalacji przemysłowych o wielkości ok. 5-10 tys. litrów, według informacji pozyskanych w polskich firmach hurtowych.
Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym gazy płynne oznaczone symbolem PKWiU 23.20.21 oraz pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00 używane do celów opałowych nie obejmują akcyzy. Ceny podawane są bez podatku akcyzowego i bez opłaty paliwowej.
Dane aktualizowane w czwartki do godz. 15:00.
Codzienny komentarz do rynku ropy i paliw »