Notowania LPG

Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Propan hurt na granicy wschodniej RP
Data Tydzień Propanavg.
2021-09-08 36 3132,00
Od dnia 01-01-2009 ceny propanu i butanu podawane są bez podatku akcyzowego i bez opłaty paliwowej.
Od 1 stycznia 2015 cena mieszanki i propanu uwzględniać będzie także stawkę opłaty zapasowej na powiększonym poziomie.

Dane aktualizowane są w każdy poniedziałek, środę i czwartek ok. godz 15:00.
Korekta - dane pogrubione.
Propan-butan na granicy wschodniej RP
Data Tydzień ProButavg
2021-01-20 3 2810,00
2021-01-18 3 2736,00
2021-01-14 2 2769,00
Ceny netto w [PLN/t] - towar po stronie polskiej. Podane ceny dotyczą propanu, butanu, oraz gazu propan-butan 50/50 proc.
Ceny propanu podawane są bez podatku akcyzowego i bez opłaty paliwowej.
Cena mieszanki propan-butan zawiera koszty przeładunku i cła (jeśli wymagane) powiększone o podatek akcyzowy oraz opłatę paliwową ». Od 1 stycznia 2015 cena mieszanki i propanu uwzględniać będzie także stawkę opłaty zapasowej na powiększonym poziomie.Od 1 lipca 2021 cena mieszanki uwzględniać będzie także stawkę opłaty zastępczej. Od 1 stycznia 2022 cena mieszanki uwzględnia pomniejszone stawki akcyzy i opłaty paliwowej, w wysokości 387,00 zł/t i 186,32 zł/t. Cena FCAAVG to przeciętna cena danego dnia, obliczona metodą średniej ważonej spośród wszystkich podanych.
Dane aktualizowane dla propanu i butanu w każdy poniedziałek, środę i czwartek ok. godz 15:00.
Dane aktualizowane dla mieszanki propanu-butanu w każdy poniedziałek, środę i czwartek ok. godz 15:00.
Korekta - dane pogrubione i kursywa.
Index zakupowy LPG DAF granica wschodnia RP
Data Tydzień DAF indeks
2021-01-20 3 464,00
2021-01-18 3 441,00
2021-01-14 2 452,00
Ceny w [USD/t]. Towar po wschodniej stronie granicy.
Ceny wyznacznikowe obliczone przez e-petrol.pl na podstawie cen FCA obowiązujących na polskim rynku wewnętrznym, z uwzględnieniem innych czynników (popytowo-podażowych) oddziałujących na handel.
Ceny nie zawierają polskich obciążeń podatkowych i kosztów transakcyjnych (np. przeładunek, koszty finansowania, badania jakości).
Dane aktualizowane trzy razy w tygodniu: w poniedziałek, środę i czwartek.
Dane pogrubione - korekta
Propan-butan na terminalach przy LHS
Data Tydzień Propan-Butan
LHSavg
2021-01-20 3 2883,00
2021-01-18 3 2842,00
2021-01-14 2 2845,00
Ceny netto w [PLN/t]. Podane ceny dotyczą gazu propan-butan 50/50 proc dostępnych z terminali przy Linii Hutniczej Szerokotorowej.
Cena mieszanki propan-butan zawiera koszty przeładunku i cła (jeśli wymagane) powiększone o podatek akcyzowy oraz opłatę paliwową ».Od 1 stycznia 2015 cena mieszanki i propanu uwzględniać będzie także stawkę opłaty zapasowej na powiększonym poziomie. Od 1 lipca 2021 cena mieszanki uwzględniać będzie także stawkę opłaty zastępczejCena LHSAVG to przeciętna cena danego dnia, obliczona metodą średniej ważonej spośród wszystkich podanych.
Dane aktualizowane dla mieszanki propanu-butanu w każdy poniedziałek, środę i czwartek ok. godz 15:00.
LPG hurt w regionach
Data Tydzień Region HURT
średnia *
2021-10-26 43 Białystok 2,49
2021-10-26 43 Bydgoszcz 2,57
2021-10-26 43 Gdańsk 2,57
2021-10-26 43 Katowice 2,54
2021-10-26 43 Kielce 2,54
2021-10-26 43 Kraków 2,57
2021-10-26 43 Łódź 2,53
2021-10-26 43 Lublin 2,60
2021-10-26 43 Olsztyn 2,51
2021-10-26 43 Opole 2,55
2021-10-26 43 Poznań 2,57
2021-10-26 43 Rzeszów 2,57
2021-10-26 43 Szczecin 2,57
2021-10-26 43 Warszawa 2,49
2021-10-26 43 Wrocław 2,55
2021-10-26 43 Zielona Góra 2,57
2021-11-02 44 Białystok 2,49
Ceny hurtowe netto w [PLN/l] - dostawy do stacji.
Notowania autogaz hurt aktualizowane w każdy wtorek ok. godz. 15.00.
*Średnia ważona
Dane pogrubione - korekta.
LPG hurt w regionach średnia
Data Tydzień HURT
średnia
2021-01-12 2 1,65
2021-01-05 1 1,62
2020-12-29 53 1,61
Ceny hurtowe netto w [PLN/l] - dostawy do stacji.
Notowania autogaz hurt aktualizowane w każdy wtorek ok. godz. 15.00.
Dane pogrubione - korekta.

Wiadomości: Rynek LPG

Opublikowano rozporządzenie ciśnieniowe

Opublikowano rozporządzenie ciśnieniowe

e-petrol.pl: ostatnie wydarzenia na rynku LPG w Polsce (11 stycznia 2022)

e-petrol.pl: ostatnie wydarzenia na rynku LPG w Polsce (11 stycznia 2022)

e-petrol.pl: ostatnie wydarzenia na rynku LPG w Polsce (4 stycznia 2022)

e-petrol.pl: ostatnie wydarzenia na rynku LPG w Polsce (4 stycznia 2022)

Chiny wznawiają przyjmowanie dostaw LPG z Rosji

Chiny wznawiają przyjmowanie dostaw LPG z Rosji

Niższe ceny na LPG z Algierii

Niższe ceny na LPG z Algierii

e-petrol.pl: ostatnie wydarzenia na rynku LPG w Polsce (28 grudnia 2021)

e-petrol.pl: ostatnie wydarzenia na rynku LPG w Polsce (28 grudnia 2021)

e-petrol.pl: ostatnie wydarzenia na rynku LPG w Polsce (21 grudnia 2021)

e-petrol.pl: ostatnie wydarzenia na rynku LPG w Polsce (21 grudnia 2021)

Francuzi wesprą hybrydy LPG

Francuzi wesprą hybrydy LPG

LPG instalacje przemysłowe
Data Tydzień Propan
średnia
LPG
średnia
2021-01-14 2 1,41 1,42
2021-01-07 1 1,32 1,31
2020-12-30 53 1,34 1,31

Ceny netto w [PLN/litr] za dostawy LPG do instalacji przemysłowych o wielkości ok. 5-10 tys. litrów, według informacji pozyskanych w polskich firmach hurtowych.
Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym gazy płynne oznaczone symbolem PKWiU 23.20.21 oraz pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00 używane do celów opałowych nie obejmują akcyzy. Ceny podawane są bez podatku akcyzowego i bez opłaty paliwowej.
Dane aktualizowane w czwartki do godz. 15:00.
Codzienny komentarz do rynku ropy i paliw »
2022-01-14 / 15:40
2022-01-14 / 12:24