Notowania LPG

wykrzyknik W dniu 17 października 2019 roku nie będą realizowane żadne notowania LPG. Notowania mieszanki na granicy wschodniej i przy LHS będą realizowane w tym tygodniu ostatni raz 16 października.  

Notowania cen LPG do instalacji przemysłowych w tym tygodniu będa realizowane 16 października.   
Zespół e-petrol.pl
Propan-butan na terminalach przy LHS
Data Tydzień Propan-Butan
LHSavg
2018-10-15 42 3530,00
2018-10-11 41 3534,00
2018-10-10 41 3530,00
Ceny netto w [PLN/t]. Podane ceny dotyczą gazu propan-butan 50/50 proc dostępnych z terminali przy Linii Hutniczej Szerokotorowej.
Cena mieszanki propan-butan zawiera koszty przeładunku i cła (jeśli wymagane) powiększone o podatek akcyzowy oraz opłatę paliwową ».Od 1 stycznia 2015 cena mieszanki i propanu uwzględniać będzie także stawkę opłaty zapasowej na powiększonym poziomie. Cena LHSAVG to przeciętna cena danego dnia, obliczona metodą średniej ważonej spośród wszystkich podanych.
Dane aktualizowane dla mieszanki propanu-butanu w każdy poniedziałek, środę i czwartek ok. godz 15:00.
Propan hurt na granicy wschodniej RP
Data Tydzień Propanavg.
2018-10-15 42 2823,00
Od dnia 01-01-2009 ceny propanu i butanu podawane są bez podatku akcyzowego i bez opłaty paliwowej.
Od 1 stycznia 2015 cena mieszanki i propanu uwzględniać będzie także stawkę opłaty zapasowej na powiększonym poziomie.

Dane aktualizowane są w każdy poniedziałek ok. godz 15:00.
Korekta - dane pogrubione.
Propan-butan na granicy wschodniej RP
Data Tydzień ProBut
avg
2018-10-15 42 3506,00
2018-10-11 41 3501,00
2018-10-10 41 3508,00
Ceny netto w [PLN/t] - towar po stronie polskiej. Podane ceny dotyczą propanu, butanu, oraz gazu propan-butan 50/50 proc.
Ceny propanu podawane są bez podatku akcyzowego i bez opłaty paliwowej.
Cena mieszanki propan-butan zawiera koszty przeładunku i cła (jeśli wymagane) powiększone o podatek akcyzowy oraz opłatę paliwową ». Od 1 stycznia 2015 cena mieszanki i propanu uwzględniać będzie także stawkę opłaty zapasowej na powiększonym poziomie. Cena FCAAVG to przeciętna cena danego dnia, obliczona metodą średniej ważonej spośród wszystkich podanych.
Dane aktualizowane dla propanu i butanu w każdy poniedziałek ok. godz 15:00.
Dane aktualizowane dla mieszanki propanu-butanu w każdy poniedziałek, środę i czwartek ok. godz 15:00.
Korekta - dane pogrubione i kursywa.
Index zakupowy LPG DAF granica wschodnia RP
Data Tydzień DAF indeks
2018-10-11 41 651,00
2018-10-10 41 650,00
2018-10-08 41 640,00
Ceny w [USD/t]. Towar po wschodniej stronie granicy.
Ceny wyznacznikowe obliczone przez e-petrol.pl na podstawie cen FCA obowiązujących na polskim rynku wewnętrznym, z uwzględnieniem innych czynników (popytowo-podażowych) oddziałujących na handel.
Ceny nie zawierają polskich obciążeń podatkowych i kosztów transakcyjnych (np. przeładunek, koszty finansowania, badania jakości).
Dane aktualizowane trzy razy w tygodniu: w poniedziałek, środę i czwartek.
Dane pogrubione - korekta
LPG hurt w regionach
Data Tydzień Region HURT
średnia *
2019-07-30 31 Białystok 1,40
2019-07-30 31 Bydgoszcz 1,44
2019-07-30 31 Gdańsk 1,43
2019-07-30 31 Katowice 1,43
2019-07-30 31 Kielce 1,42
2019-07-30 31 Kraków 1,42
2019-07-30 31 Łódź 1,42
2019-07-30 31 Lublin 1,43
2019-07-30 31 Olsztyn 1,39
2019-07-30 31 Opole 1,43
2019-07-30 31 Poznań 1,43
2019-07-30 31 Rzeszów 1,42
2019-07-30 31 Szczecin 1,44
2019-07-30 31 Warszawa 1,41
2019-07-30 31 Wrocław 1,43
2019-07-30 31 Zielona Góra 1,42
2019-08-06 32 Białystok 1,41
Ceny hurtowe netto w [PLN/l] - dostawy do stacji.
Notowania autogaz hurt aktualizowane w każdy wtorek ok. godz. 15.00.
*Średnia ważona
Dane pogrubione - korekta.
LPG hurt w regionach średnia
Data Tydzień HURT
średnia
2018-10-16 42 2,03
2018-10-09 41 2,02
2018-10-02 40 1,97
Ceny hurtowe netto w [PLN/l] - dostawy do stacji.
Notowania autogaz hurt aktualizowane w każdy wtorek ok. godz. 15.00.
Dane pogrubione - korekta.

Wiadomości: Rynek LPG

e-petrol.pl: ostatnie wydarzenia na rynku LPG w Polsce (15 października 2019 r.)

e-petrol.pl: ostatnie wydarzenia na rynku LPG w Polsce (15 października 2019 r.)

Rośnie światowe zużycie autogazu

Rośnie światowe zużycie autogazu

e-petrol.pl: ostatnie wydarzenia na rynku LPG w Polsce (8 października 2019 r.)

e-petrol.pl: ostatnie wydarzenia na rynku LPG w Polsce (8 października 2019 r.)

e-petrol.pl: ostatnie wydarzenia na rynku LPG w Polsce (1 października 2019 r.)

e-petrol.pl: ostatnie wydarzenia na rynku LPG w Polsce (1 października 2019 r.)

Orlen poszukuje dostawców LPG w wybranych województwach

Orlen poszukuje dostawców LPG w wybranych województwach

e-petrol.pl: ostatnie wydarzenia na rynku LPG w Polsce (24 września 2019 r.)

e-petrol.pl: ostatnie wydarzenia na rynku LPG w Polsce (24 września 2019 r.)

e-petrol.pl: ostatnie wydarzenia na rynku LPG w Polsce (17 września 2019 r.)

e-petrol.pl: ostatnie wydarzenia na rynku LPG w Polsce (17 września 2019 r.)

e-petrol.pl: ostatnie wydarzenia na rynku LPG w Polsce (10 września 2019)

e-petrol.pl: ostatnie wydarzenia na rynku LPG w Polsce (10 września 2019)

LPG instalacje przemysłowe
Data Tydzień Propan
średnia
LPG
średnia
2018-10-17 42 1,60 1,60
2018-10-11 41 1,60 1,60
2018-10-04 40 1,58 1,56

Ceny netto w [PLN/litr] za dostawy LPG do instalacji przemysłowych o wielkości ok. 5-10 tys. litrów, według informacji pozyskanych w polskich firmach hurtowych.
Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym gazy płynne oznaczone symbolem PKWiU 23.20.21 oraz pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00 używane do celów opałowych nie obejmują akcyzy. Ceny podawane są bez podatku akcyzowego i bez opłaty paliwowej.
Dane aktualizowane w czwartki do godz. 15:00.
Codzienny komentarz do rynku ropy i paliw »