Notowania LPG

Uruchom dostęp próbny Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Propan-butan na terminalach przy LHS
Data Tydzień Propan-Butan
LHSavg
2019-04-01 14 2798,00
2019-03-28 13 2745,00
2019-03-27 13 2721,00
Ceny netto w [PLN/t]. Podane ceny dotyczą gazu propan-butan 50/50 proc dostępnych z terminali przy Linii Hutniczej Szerokotorowej.
Cena mieszanki propan-butan zawiera koszty przeładunku i cła (jeśli wymagane) powiększone o podatek akcyzowy oraz opłatę paliwową ».Od 1 stycznia 2015 cena mieszanki i propanu uwzględniać będzie także stawkę opłaty zapasowej na powiększonym poziomie. Cena LHSAVG to przeciętna cena danego dnia, obliczona metodą średniej ważonej spośród wszystkich podanych.
Dane aktualizowane dla mieszanki propanu-butanu w każdy poniedziałek, środę i czwartek ok. godz 15:00.
Propan hurt na granicy wschodniej RP
Data Tydzień Propanavg.
2019-04-01 14 2077,00
Od dnia 01-01-2009 ceny propanu i butanu podawane są bez podatku akcyzowego i bez opłaty paliwowej.
Od 1 stycznia 2015 cena mieszanki i propanu uwzględniać będzie także stawkę opłaty zapasowej na powiększonym poziomie.

Dane aktualizowane są w każdy poniedziałek ok. godz 15:00.
Korekta - dane pogrubione.
Propan-butan na granicy wschodniej RP
Data Tydzień ProBut
avg
2019-04-01 14 2729,00
2019-03-28 13 2661,00
2019-03-27 13 2671,00
Ceny netto w [PLN/t] - towar po stronie polskiej. Podane ceny dotyczą propanu, butanu, oraz gazu propan-butan 50/50 proc.
Ceny propanu podawane są bez podatku akcyzowego i bez opłaty paliwowej.
Cena mieszanki propan-butan zawiera koszty przeładunku i cła (jeśli wymagane) powiększone o podatek akcyzowy oraz opłatę paliwową ». Od 1 stycznia 2015 cena mieszanki i propanu uwzględniać będzie także stawkę opłaty zapasowej na powiększonym poziomie. Cena FCAAVG to przeciętna cena danego dnia, obliczona metodą średniej ważonej spośród wszystkich podanych.
Dane aktualizowane dla propanu i butanu w każdy poniedziałek ok. godz 15:00.
Dane aktualizowane dla mieszanki propanu-butanu w każdy poniedziałek, środę i czwartek ok. godz 15:00.
Korekta - dane pogrubione i kursywa.
Index zakupowy LPG DAF granica wschodnia RP
Data Tydzień DAF indeks
2019-03-27 13 419,00
2019-03-25 13 414,00
2019-03-21 12 423,00
Ceny w [USD/t]. Towar po wschodniej stronie granicy.
Ceny wyznacznikowe obliczone przez e-petrol.pl na podstawie cen FCA obowiązujących na polskim rynku wewnętrznym, z uwzględnieniem innych czynników (popytowo-podażowych) oddziałujących na handel.
Ceny nie zawierają polskich obciążeń podatkowych i kosztów transakcyjnych (np. przeładunek, koszty finansowania, badania jakości).
Dane aktualizowane trzy razy w tygodniu: w poniedziałek, środę i czwartek.
Dane pogrubione - korekta
LPG hurt w regionach
Data Tydzień Region HURT
średnia *
2020-01-14 3 Białystok 1,79
2020-01-14 3 Bydgoszcz 1,79
2020-01-14 3 Gdańsk 1,77
2020-01-14 3 Katowice 1,81
2020-01-14 3 Kielce 1,80
2020-01-14 3 Kraków 1,82
2020-01-14 3 Łódź 1,80
2020-01-14 3 Lublin 1,80
2020-01-14 3 Olsztyn 1,78
2020-01-14 3 Opole 1,80
2020-01-14 3 Poznań 1,78
2020-01-14 3 Rzeszów 1,82
2020-01-14 3 Szczecin 1,77
2020-01-14 3 Warszawa 1,80
2020-01-14 3 Wrocław 1,80
2020-01-14 3 Zielona Góra 1,77
2020-01-21 4 Białystok 1,78
Ceny hurtowe netto w [PLN/l] - dostawy do stacji.
Notowania autogaz hurt aktualizowane w każdy wtorek ok. godz. 15.00.
*Średnia ważona
Dane pogrubione - korekta.
LPG hurt w regionach średnia
Data Tydzień HURT
średnia
2019-04-02 14 1,63
2019-03-26 13 1,62
2019-03-19 12 1,62
Ceny hurtowe netto w [PLN/l] - dostawy do stacji.
Notowania autogaz hurt aktualizowane w każdy wtorek ok. godz. 15.00.
Dane pogrubione - korekta.

Wiadomości: Rynek LPG

e-petrol.pl: ostatnie wydarzenia na rynku LPG w Polsce (31 marca 2020)

e-petrol.pl: ostatnie wydarzenia na rynku LPG w Polsce (31 marca 2020)

e-petrol.pl: ostatnie wydarzenia na rynku LPG w Polsce (24 marca 2020)

e-petrol.pl: ostatnie wydarzenia na rynku LPG w Polsce (24 marca 2020)

Rok 2019 sprzyjał rynkowi LNG

Rok 2019 sprzyjał rynkowi LNG

e-petrol.pl: ostatnie wydarzenia na rynku LPG w Polsce (17 marca 2020)

e-petrol.pl: ostatnie wydarzenia na rynku LPG w Polsce (17 marca 2020)

e-petrol.pl: ostatnie wydarzenia na rynku LPG w Polsce (10 marca 2020)

e-petrol.pl: ostatnie wydarzenia na rynku LPG w Polsce (10 marca 2020)

e-petrol.pl: ostatnie wydarzenia na rynku LPG w Polsce (3 marca 2020)

e-petrol.pl: ostatnie wydarzenia na rynku LPG w Polsce (3 marca 2020)

Konsultacje Regulaminu Procedury Udostępnienia Terminalu LNG 2020

Konsultacje Regulaminu Procedury Udostępnienia Terminalu LNG 2020

Chemet przejmuje konkurencję z Francji

Chemet przejmuje konkurencję z Francji

LPG instalacje przemysłowe
Data Tydzień Propan
średnia
LPG
średnia
2019-04-04 14 1,34 1,30
2019-03-28 13 1,31 1,27
2019-03-21 12 1,33 1,28

Ceny netto w [PLN/litr] za dostawy LPG do instalacji przemysłowych o wielkości ok. 5-10 tys. litrów, według informacji pozyskanych w polskich firmach hurtowych.
Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym gazy płynne oznaczone symbolem PKWiU 23.20.21 oraz pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00 używane do celów opałowych nie obejmują akcyzy. Ceny podawane są bez podatku akcyzowego i bez opłaty paliwowej.
Dane aktualizowane w czwartki do godz. 15:00.
Codzienny komentarz do rynku ropy i paliw »