Notowania LPG

Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Propan hurt na granicy wschodniej RP
Data Tydzień Propanavg.
2022-02-24 8 3512,00
 • Od dnia 01-01-2009 ceny propanu i butanu podawane są bez podatku akcyzowego i bez opłaty paliwowej.
 • Od 1 stycznia 2015 cena mieszanki i propanu uwzględniać będzie także stawkę opłaty zapasowej na powiększonym poziomie
 • .
 • Dane aktualizowane są w każdy poniedziałek, środę i czwartek ok. godz 15:00.
 • Korekta - dane pogrubione.
Propan-butan na granicy wschodniej RP
Data Tydzień ProButavg
2021-07-01 26 3062,00
2021-06-30 26 3024,00
2021-06-28 26 3001,00
  Ceny netto w [PLN/t] - towar po stronie polskiej. Podane ceny dotyczą propanu, butanu, oraz gazu propan-butan 50/50 proc.
  Ceny propanu podawane są bez podatku akcyzowego i bez opłaty paliwowej.
  Cena mieszanki propan-butan zawiera koszty przeładunku i cła (jeśli wymagane) powiększone o podatek akcyzowy oraz opłatę paliwową ». Od 1 stycznia 2015 cena mieszanki i propanu uwzględniać będzie także stawkę opłaty zapasowej na powiększonym poziomie.Od 1 lipca 2021 cena mieszanki uwzględniać będzie także stawkę opłaty zastępczej. Od 1 stycznia 2022 cena mieszanki uwzględnia pomniejszone stawki akcyzy i opłaty paliwowej, w wysokości 387,00 zł/t i 186,32 zł/t. Cena FCAAVG to przeciętna cena danego dnia, obliczona metodą średniej ważonej spośród wszystkich podanych.
 • Dane aktualizowane dla propanu i butanu w każdy poniedziałek, środę i czwartek ok. godz 15:00.
 • Dane aktualizowane dla mieszanki propanu-butanu w każdy poniedziałek, środę i czwartek ok. godz 15:00.
 • Korekta - dane pogrubione.
Index zakupowy LPG DAF granica wschodnia RP
Data Tydzień DAF indeks
2021-07-01 26 514,00
2021-06-30 26 512,00
2021-06-28 26 508,00
Ceny w [USD/t]. Towar po wschodniej stronie granicy.
Ceny wyznacznikowe obliczone przez e-petrol.pl na podstawie cen FCA obowiązujących na polskim rynku wewnętrznym, z uwzględnieniem innych czynników (popytowo-podażowych) oddziałujących na handel.
Ceny nie zawierają polskich obciążeń podatkowych i kosztów transakcyjnych (np. przeładunek, koszty finansowania, badania jakości).
Dane aktualizowane trzy razy w tygodniu: w poniedziałek, środę i czwartek.
Dane pogrubione - korekta
Propan-butan na terminalach przy LHS
Data Tydzień Propan-Butan
LHSavg
2021-07-01 26 3140,00
2021-06-30 26 3115,00
2021-06-28 26 3100,00
Ceny netto w [PLN/t]. Podane ceny dotyczą gazu propan-butan 50/50 proc dostępnych z terminali przy Linii Hutniczej Szerokotorowej.
Cena mieszanki propan-butan zawiera koszty przeładunku i cła (jeśli wymagane) powiększone o podatek akcyzowy oraz opłatę paliwową ».Od 1 stycznia 2015 cena mieszanki i propanu uwzględniać będzie także stawkę opłaty zapasowej na powiększonym poziomie. Od 1 lipca 2021 cena mieszanki uwzględniać będzie także stawkę opłaty zastępczejCena LHSAVG to przeciętna cena danego dnia, obliczona metodą średniej ważonej spośród wszystkich podanych.
Dane aktualizowane dla mieszanki propanu-butanu w każdy poniedziałek, środę i czwartek ok. godz 15:00.
LPG hurt w regionach
Data Tydzień Region HURTśrednia*
2022-04-12 15 Białystok 2,93
2022-04-12 15 Bydgoszcz 2,90
2022-04-12 15 Gdańsk 2,97
2022-04-12 15 Katowice 2,97
2022-04-12 15 Kielce 2,94
2022-04-12 15 Kraków 2,94
2022-04-12 15 Łódź 2,68
2022-04-12 15 Lublin 2,93
2022-04-12 15 Olsztyn 2,71
2022-04-12 15 Opole 3,00
2022-04-12 15 Poznań 2,97
2022-04-12 15 Rzeszów 2,94
2022-04-12 15 Szczecin 2,97
2022-04-12 15 Warszawa 2,93
2022-04-12 15 Wrocław 3,00
2022-04-12 15 Zielona Góra 2,97
2022-04-19 16 Białystok 2,85
Ceny hurtowe netto w [PLN/l] - dostawy do stacji.
Notowania autogaz hurt aktualizowane w każdy wtorek ok. godz. 15.00.
*Średnia ważona
Dane pogrubione - korekta.
LPG hurt w regionach średnia
Data Tydzień HURTśrednia
2021-06-29 26 1,78
2021-06-22 25 1,71
2021-06-15 24 1,72
Ceny hurtowe netto w [PLN/l] - dostawy do stacji.
Notowania autogaz hurt aktualizowane w każdy wtorek ok. godz. 15.00.
Dane pogrubione - korekta.

Wiadomości: Rynek LPG

Unijne embargo nie obejmie LPG

Unijne embargo nie obejmie LPG

Zmiany personalne w Gaspolu

Zmiany personalne w Gaspolu

Luzowanie gazowych sankcji

Luzowanie gazowych sankcji

Sektor LPG ostrzega przed rezygnacją z silników spalinowych

Sektor LPG ostrzega przed rezygnacją z silników spalinowych

Zakaz sprzedaży aut spalinowych - stanowisko POGP

Zakaz sprzedaży aut spalinowych - stanowisko POGP

Gaspol zmienia dyrektora generalnego

Gaspol zmienia dyrektora generalnego

Nieprawidłowości podatkowe przy sprzedaży autogazu

Nieprawidłowości podatkowe przy sprzedaży autogazu

Novatek ostrzega przed zagrożeniem związanym z wagonami z LPG

Novatek ostrzega przed zagrożeniem związanym z wagonami z LPG

LPG instalacje przemysłowe
Data Tydzień Propanśrednia LPGśrednia
2021-06-24 25 1,40 1,37
2021-06-17 24 1,39 1,34
2021-06-10 23 1,37 1,33

Ceny netto w [PLN/litr] za dostawy LPG do instalacji przemysłowych o wielkości ok. 5-10 tys. litrów, według informacji pozyskanych w polskich firmach hurtowych.
Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym gazy płynne oznaczone symbolem PKWiU 23.20.21 oraz pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00 używane do celów opałowych nie obejmują akcyzy. Ceny podawane są bez podatku akcyzowego i bez opłaty paliwowej.
Dane aktualizowane w czwartki do godz. 15:00.
Codzienny komentarz do rynku ropy i paliw »