Hurtowe ceny paliw Ekopol Górnośląski Holding S.A.

Paliwa Hurt Ekopol Górnośląski Holding S.A.
DataPB95PB98ON
Ceny netto w [PLN/m3] za paliwo w temperaturze referencyjnej 15 st.C., zawierają podatek akcyzowy i opłatę paliwową.
Data zm. oznacza datę opublikowania nowego cennika cen hurtowych BAX - obowiązujących od godz. 0:00 tego dnia. www.eg.com.pl