Ogłoszenia i przetargi

Sprzedam stację w Garbatce

64-610 Rogoźno, powiat obornicki, województwo wielkopolskie
Nieruchomość składa się z działki nr 270/8 o powierzchni 0,8300 ha, będącej przedmiotem prawa własności, zabudowanej stacją paliw.

 • Na działce usytuowany jest budynek obsługi stacji paliw ze sklepem (65 m2). Dwie wiaty z trzema dystrybutorami (jeden dystrybutor 2-wężowy ON, oraz dwa dystrybutory wielo-wężowe PB 95).
 • Wiata stacji LPG (jeden odmierzacz oraz dwa zbiorniki naziemne o pojemności  4,85 m3 każdy).
 • 6 zbiorników podziemnych o pojemności 27,3 m3 każdy wraz z elektronicznym pomiarem paliwa PETRO-VEND.
 • Dwa zbiorniki zmodernizowane dwupłaszczowe dopuszczone do eksploatacji oraz 4 zbiorniki wyrejestrowane w Urzędzie Dozoru Technicznego.
 • Przy wjeździe znajduje się pylon z cenami paliw.
 • Od frontu działki znajduje się parking dla samochodów osobowych.

Uzbrojenie terenu nieruchomości:
 • Sieć energetyczna
 • Sieć wodociągowa
 • Sieć kanalizacji deszczowej z separatorami
 • Sieć telekomunikacyjna
 • Internet

Stacja działająca posiada wszystkie wymagane prawem dopuszczenia (pozwolenie wodnoprawne, badanie hydrogeologiczne, hermetyzację zbiorników, elektroniczny pomiar paliwa PETRO-VEND).


Kontakt:
Tel. +48 511 432 585
e-mail: sprzedamstacje@gmail.com