Wyszukiwanie wiadomości

Wpisz frazę lub słowo do wyszukania w serwisie wiadomości:
Wiadomości

Wyniki wyszukiwania dla: fikcyjny obrót olejem rzepakowym?form[search]=fikcyjny obrót olejem rzepakowym
:: Znaleziono 19 informacji ::

   2022-08-18 09:40
działalność GK PGNiG. O ile sprzyjają one wynikom segmentu Poszukiwanie i Wydobycie, o tyle dla segmentu Obrót i Magazynowanie oznaczają istotny wzrost kosztów
   2022-08-11 09:40
akcjonariusze Lotosu. Wykluczenie akcji z obrotu wynika z połączenia Lotosu z PKN Orlen. Obrót akcjami Lotosu był zawieszony od 29 lipca.
   2022-08-08 09:39
otrzymają dodatek w wysokości 3 tys. zł, drewnem kawałkowym - 1 tys. zł, olejem opałowym - 2 tys. zł, a LPG - 500 zł - poinformowała w piątek minister
   2022-08-02 09:49
finansowo i funkcjonalnie część przedsiębiorstwa, której przedmiotem działalności jest obrót paliwami, z wyłączeniem działalności związanej z handlem
   2022-07-26 09:41
Papierów Wartościowych podał w komunikacie, że zawiesi od 29 lipca 2022 r. obrót akcjami Lotosu do dnia wykluczenia tych akcji z obrotu na Głównym Rynku
   2016-08-01 09:50
solidarnej odpowiedzialności, kaucji gwarancyjnych czy też wprowadzeniem koncesji na obrót paliwami z zagranicą. Każde z tych rozwiązań w momencie ich wprowadzania
   2015-04-29 09:54
nie prowadzi bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia działalności określonych w koncesji na obrót paliwami ciekłymi, przedsiębiorca
   2015-03-25 09:55
Biura Śledczego rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która handlując olejem rzepakowym wyłudzała podatek VAT. Straty Skarbu Państwa z tytułu jej
   2014-07-22 13:06
wymogi, jakie powinny spełnić podmioty aplikujące m.in. o udzielenie koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą.
   2014-06-05 09:36
przepisów w zakresie koncesji na wytwarzanie i obrót paliwami ciekłymi, która ma m.in. pomóc w ograniczeniu nadużyć podatkowych
   2013-07-03 10:14
on, że rentowność osiągana w handlu wielkopowierzchniowym wynosi 2-2,5 proc., a w przysklepowej stacji paliw jest ona jeszcze niższa. Sieci detalicznej
   2012-12-12 10:49
opłaty skutkuje niechęcią wobec przyjmowania opłat wykonywanych kartami płatniczymi. Zjawisko to – zwłaszcza w odniesieniu do drobnego handlu i usług – czyni
   2012-09-28 12:48
rynku jesteśmy kilka lat za tymi dojrzalszymi rynkami. W związku z tym wydaje mi się naturalne przekonanie, że rynek będzie się konsolidował - silniejsi gracze
   2012-08-14 09:51
dla handlu, niestety najwyraźniej niezbyt przekonujące dla senatorów pragnących ratować zdrowie narodu. Chodziło mianowicie o fakt istotnego, bo przynajmniej
   2012-07-31 09:30
się z jak najlepszej strony. Jak więc Lotos ocenia rezultaty handlowe po zakończeniu Euro 2012? Na ile ta impreza okazała się zyskowna dla jej stacji paliw?
   2012-07-03 09:58
fikcyjne zdarzenia. Chodzi tu o tzw. fikcyjne faktury wystawiane wyłącznie w celu wyłudzenia prawa do odliczenia podatku naliczonego lub zaliczenia wykazanego
   2012-06-08 09:58
się inauguracja Euro 2012 powoduje wzrost nadziei na większy obrót handlowy firm z rozmaitych sektorów gospodarki, daje również szansę właścicielom
   2010-10-22 07:29
sukces w tego rodzaju działalności, która z reguły ma charakter lokalny, musimy nasz bar zareklamować na zewnątrz. Ceny reklam zewnętrznych nie są wygórowane
   2010-09-01 14:03
pomagające w utrzymaniu czystości samochodu, a tym samym jest to okazja na zwiększony obrót i zysk z handlu tego rodzaju towarami. Dobrze wyposażona stacja paliw