Wyszukiwanie wiadomości

Wpisz frazę lub słowo do wyszukania w serwisie wiadomości:
Wiadomości

Wyniki wyszukiwania dla: prognoza popytu?form[search]=prognoza popytu
:: Znaleziono 7 informacji ::

   2015-07-13 14:04
Krzysztofa Romaniuka z Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego biorąc pod uwagę obecne notowania ropy naftowej i kurs dolara, a także uwzględniając
   2014-01-24 15:27
marzeń dzieci mieszkających w naszym regionie wraz z założoną przez nas Grupą OPP „Pomoc potrzebującym im. Adama Baranowskiego”.  Jaka jest prognoza
   2013-01-29 15:08
rynek instrumentów płatniczych, zastosowanie asymetrycznej strategii cenowej przynosi oczekiwany rezultat, jednak nie wolno abstrahować od granic elastyczności
   2012-09-28 12:48
– często jest tak, że choć różnica w cenach na konkretnych stacjach nie jest nawet bardzo duża, każdy chce się usprawiedliwić twierdzeniem: zatankowałem
   2012-09-19 09:59
w rzeczywistości stabilną, własną sieć sprzedaży co jest bardzo ważne na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Naprawdę nie ma żadnych podstaw do myślenia
   2012-08-14 09:51
paliw. Jak sugerowały analizy przeprowadzone przez POPiHN i PIPP, dochody te w ok. 40 proc. generowane są przez obrót produktami pozapaliwowymi, w tym przez sprzedaż
   2012-07-13 13:55
na sprzedaży paliw także nie jest zbyt duża. Zdecydowanie jest to trudny rynek – podaż paliw jest obecnie większa od popytu u kupujących. Przedsiębiorcy paliwowi