Wyszukiwanie wiadomości

Wpisz frazę lub słowo do wyszukania w serwisie wiadomości:
Wiadomości

Wyniki wyszukiwania dla: prognoza popytu?form[search]=prognoza popytu
:: Znaleziono 9 informacji ::

   2021-04-29 09:52
przed rokiem.   Segment detaliczny wypracował w pierwszym kwartale br. wynik na poziomie 548 mln zł EBITDA LIFO, pomimo spadku wolumenów sprzedaży o (-)
   2021-04-29 09:38
biura relacji inwestorskich Lotosu powiedział, że kluczowa dla spółki jest odbudowa popytu na diesla, bo to pozwoliłoby osiągnąć zakładane wcześniej parametry
   2021-04-20 09:45
na odrobienie strat względem ubiegłego roku, choć dane z pierwszego kwartału br. wskazują na razie, że podaż usług transportowych wciąż znajduje się poniżej
   2021-03-26 09:44
z grudnia ubiegłego roku, wówczas łączna wartość zapisów w procesie budowy księgi popytu wyniosła 2,2 mld zł, czyli ponad dwa razy więcej niż łączna
   2021-03-25 09:48
EBITDA skorygowanej na poziomie 87,2 mln zł (63,7 mln zł w 2019 r.), a prognoza na rok 2021 przewiduje 75,3 mln zł.
   2021-03-24 09:52
wynik w niemal 30-letniej historii Grupy i jednocześnie 9,0 proc. więcej niż zakładała prognoza. Grupa wypracowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 34,7
   2021-03-03 09:47
natomiast cracki na HSFO o 19 proc. mdm do minus 126 USD/t. Jako powód spółka wskazuje spadek popytu na HSFO z USA, a także wzrost importu w regionie ARA.  
   2021-03-02 09:52
86,5 mln zł w całym 2020 r., czyli o ponad 8 proc. więcej niż przewidywała prognoza finansowa. EBITDA grupy Unimot skorygowana o wycenę zapasu obowiązkowego,
   2015-05-11 09:47
Podatkowe dochody budżetu państwa za I kwartał tego roku były wyjątkowo niskie - tylko 22,7 proc. prognozy na ten rok. Według oficjalnych danych resortu f
Otagowana: akcyza, wpływy do budżetu, prognoza, VAT