Wyszukiwanie wiadomości

Wpisz frazę lub słowo do wyszukania w serwisie wiadomości:
Wiadomości

Wyniki wyszukiwania dla: ustawa antymonopolowa
:: Znaleziono 24 informacje ::

   2022-07-27 09:31
ustawy poparli senator z Północnej Dakoty Kevin Kramer i senator z Florydy Rick Scott. Ustawa jest jednak sprzeczna z polityką administracji prezydenta USA Joe
   2022-07-15 09:35
zmienia amerykańskie przepisy antymonopolowe. NOPEC ma zezwolić rządowi federalnemu
   2022-06-15 09:30
doradcy ustawa ma nałożyć 21 proc. dodatkowego podatku od nadwyżki zysków spółek naftowych
   2022-05-20 09:24
Służba Antymonopolowa (FAS) zatwierdziła umowę przejęcia przez Lukoil 99,9 proc. aktywów Shella
   2022-05-19 09:45
środowego posiedzenia Senatu senator-sprawozdawca Mariusz Gromko (PiS) powiedział, że ustawa ma na celu zagwarantowanie prawidłowej i terminowej realizacji inwestycji
   2022-05-18 09:18
innych ustaw. Komisje opowiedziały się za przyjęciem ustawy bez poprawek. Ustawa ma objąć preferencjami w podatku od towarów i usług, stosowanymi
   2018-11-07 06:50
dotychczasowej administracji skarbowej powołując Krajową Administrację Skarbową, którą wyposażono w nowoczesne i skuteczne narzędzia do walki w wyłudzeniami. 1.   
   2017-12-11 09:43
a, c) osobę prawną, d) jednostkę  organizacyjną  nieposiadającą  osobowości  prawnej,  której  ustawa przyznaje zdolność prawną. Co istotne, Szef
   2017-05-16 11:26
Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, która weszła w życie 18
   2015-06-09 09:43
art. 494 § 2 k.s.h. na spółkę przejmującą albo na spółkę nowo zawiązaną przechodzą w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane
   2016-11-24 09:56
zawierającego informacje o podmiotach zlecających usługi, wskazane w Prawie energetycznym. Ustawa z 22 lipca 2016 r. w art. 23 ust. 1 zobowiązała podmioty
   2014-02-03 11:39
mln zł prowizji interchange rocznie. Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje jednak nowa stawka interchange, w maksymalnej wysokości 0,5 proc. wartości transakcji, co
   2013-10-01 08:32
kaucji gwarancyjnej oraz uzyskanie wpisu do rejestru podatników, którzy wpłacili taką kaucję. Ustawa wchodzi w życie od 1 października 2013 r., ale podatnicy
   2013-08-02 13:55
wszystkie zaproponowane w ustawie rozwiązania? - Generalnie nie ma takiego rozporządzenia czy ustawy w Polsce, które nie zawierałyby kontrowersyjnego
   2013-01-28 09:17
opłacać i polscy konsumenci jeszcze długo będą mogli płacić kartą nie więcej niż w ¼ punktów handlowo-usługowych. Szansą na zmianę tej
   2012-07-13 13:55
lub  “kłótni pięciolatków”, czy słusznie? - Nie chciałbym oceniać sprawy w takich kategoriach. Wiem, że są argumenty przemawiające za samoobsługowym
   2007-07-26 13:27
przez podmioty, którym państwo powierzyło wykonywanie tego monopolu. Komentowana ustawa nie definiuje pojęcia koncesji wprost, lecz w art. 46 ust. 3
   2007-07-25 12:04
w prawie dotyczące zapasów paliw. Uprzednio wskazaną kwestię regulowała jedna ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych
   2007-07-25 11:40
przyjęcia przesyłki liczy się jako jeden dzień przewozu paliw ciekłych.Maksymalne normy dopuszczalnych ubytków powstające w czasie transportu paliw ciekłych
   2007-03-20 12:07
ważoną względem natężenia przepływu objętości gazów odlotowych z poszczególnych instalacji.Podkreślić jednak należy, iż warunkiem stosowania ciężkich
   2007-01-18 14:11
oddziaływania paliw na środowisko oraz zdrowie ludzi. W powiązaniu z powyższą kwestią, omawiana ustawa kładzie duży nacisk na jakość paliw, stanowiąc
   2004-03-04 09:22
względu na konieczność dostosowania polskich przepisów do wymagań przyjętych w UE powstała ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o systemie monitorowania i kontrolowania
   2006-12-04 09:04
i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2006r. Nr 169, poz. 1199 z późn. zm.). Wskazana ustawa określa między innymi zasady wytwarzania przez rolników biopaliw ciekłych
   2006-05-16 13:40
ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.Urz.WE seria L 1993 r. Nr 253 poz. 1), ustawa z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz.U. Nr 68 poz.622 z poźn. z