Wyszukiwanie wiadomości

Wpisz frazę lub słowo do wyszukania w serwisie wiadomości:
Wiadomości

Wyniki wyszukiwania dla: zielony wodór
:: Znaleziono 24 informacje ::

   2022-06-27 09:49
miejsca nie zbadane o ogromnym ryzyku technologicznym. W PGNiG tworzymy wyspę badawczą gdzie zielony wodór produkowany z OZE w różnych stężeniach będziemy wtłaczać
   2022-05-10 09:00
Air Products, Schenk Tanktransport i TNO będą współpracować przy budowie publicznej stacji wodorowej. Projekt koncentruje się na wodorze w ciężkim trans
Otagowana: stacja tankowania wodoru, zielony wodór, Rotterdam
   2022-06-28 09:48
Wrocław rozpoczęło kilkudniowe testy autobusu na wodór. Na wrocławskie ulice wyjedzie NesoBus, który został stworzony przez Grupę
   2022-06-27 09:42
tankowania w Krakowie, będzie wykorzystywać  wodór pochodzący z biorafinerii Grupy Orlen w Trzebini. Paliwo będzie zasilać ogniwa
   2022-06-22 09:38
Wprowadzenie technologii wodorowych w transporcie, energetyce i ciepłownictwie oraz przemyśle może dać oszczędności - w zależności od scenariusza - w wy
   2022-06-14 09:20
testowany w Gdańsku. Autobus jest w pełni ekologiczny, ponieważ jeździ zasilany zielonym wodorem, nie emituje spalin i zasysając powietrze, oczyszcza je. W
   2022-06-07 12:54
na eksport do 17,5 mln ton. Agencja zauważa, że to wciąż znacznie mniej niż 29,5 mln ton przydzielonych w ramach pierwszej emisji z 2021 r. Kontyngenty dotyczą
   2022-05-19 09:27
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo poinformowało, że podpisało listy intencyjne z trzema firmami w ramach projektu z obszaru wodorowego "Blue H2". Na m
   2022-05-13 09:31
transformacji energetycznej, w której nacisk kładzie się na energię odnawialną i „zielony” wodór. Plan, szacowany na tę kwotę, przewiduje szybkie zmniejszenie
   2022-05-11 09:53
Zdaniem niemieckiego rządu w perspektywie średnioterminowej może nastąpić przejście na ekologiczny wodór, biochemię i gospodarkę cyrkulacyjną. Obecnie
   2022-05-05 09:36
trwa postępowanie na budowę instalacji fotowoltaicznej na dachu biurowca spółki w Płocku i terenach zielonych wokół tego budynku.
   2022-04-28 09:57
wyceną kontraktu terminowego CO2, częściowo skompensowaną wzrostem marży na sprzedaży energii elektrycznej i jej dystrybucji oraz wyższymi cenami zielonych certyfikatów.  W
   2022-04-25 09:36
paliwa płynne i szybkie ładowanie z mocą do 175 kW. Stacja dostarcza wodór zarówno pod ciśnieniem 700, jak i 350 bar. Samochody osobowe i inne lekkie
   2022-04-21 08:47
powstawać też w Czechach i na Słowacji. Spółka do 2030 r. chce zainwestować w wodór ponad 7 mld zł. Stacje wodorowe będą uruchamiane już w najbliższych
   2022-03-31 09:33
tym roku po 25 latach pracy w Shell, chce aby niskoemisyjne paliwo do silników odrzutowych i wodór wytwarzany ze źródeł odnawialnych, generowały ponad połowę
   2022-03-29 08:52
że instalacje fotowoltaiczne na dachu budynku zarządu w Płocku i na terenach zielonych wokół niego, które będą generowały "zieloną energię"
   2021-10-27 12:25
i sieć stacji paliw Moya chce wejść w nią w większej skali, tak, by efektywnie minimalizować zakup energii z sieci. Cała energia wykorzystywana na stacjach
   2018-12-07 07:17
otwarcie mówią, że napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe faktycznie  stanowią znaczący udział w koszyku zakupowym na stacjach.  Operatorzy stacji w komentarzach
   2015-06-17 09:46
wspieranie nowych i promocję polskich technologii energetycznych, promocję zachowań ekologicznych i tworzenie "zielonych" miejsc pracy. W obszarze środowiska
   2015-06-09 09:43
administracyjnej, przy czym ma ona zastosowanie do zezwoleń, koncesji i ulg przyznanych po wejściu w życie k.s.h. (art. 618 k.s.h.). W tym kontekście uznać należy,
   2012-08-14 09:51
Izba Aptekarska podkreśla argument właściwego jakościowo magazynowania. Choć zarzut ten w istocie dotyczyć może niektórych punktów dystrybucyjnych, np.
   2012-06-08 09:58
stwarzane przez liczną grupę zmotoryzowanych kibiców. Najaktywniejszym z nich, ale także kolekcjonerom pamiątek, zaoferowano gadżety ze specjalnie  zaprojektowanej
   2004-12-14 11:42
89,0 - 89,0 - Całkowita zawartość dienów (jako 1,3-butadien), % molowy - 0,5 - 0,5 Siarkowodór brak brak Całkowita zawartość siarki (po wprowadzeniu substancji
   2006-12-04 09:04
mogą być wytwarzane przez rolników. Są to:ester, bioetanol, biometanol, dimetyloeter oraz czysty olej roślinny - jeśli stanowią samoistne paliwa;biogaz -