Czy przedsiębiorca posiadający koncesję na Obrót Paliwami Ciekłymi (OPC), w tym olejem grzewczym, dostarczający ten olej do odbiorcy np.osoby fizycznej lub firmy i zlewający do zbiornika jednopłaszczowego w piwnicy domu, warsztatu lub innego pomieszczenia narusza jakieś przepisy?

Odbiorca oleju napędowego jest zobowiązany do jego przechowywania zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zgodnie z regulacjami niniejszego rozporządzenia dopuszczalne jest przechowywanie paliw płynnych klasy III (olej napędowy zaliczany jest do klasy III paliw płynnych), na potrzeby własne użytkownika, w zbiorniku naziemnym dwupłaszczowym o pojemności do 5 m3. (poniżej dalsza część odpowiedzi)

Aby uzyskać dostęp do publikacji zaloguj się do systemu e-petrol.pl.
Jeśli nie posiadasz jeszcze własnego loginu i hasła zapoznaj się z warunkami dostępu do usługi, a następnie wypełnij formularz rejestracyjny.

Ostatnio zadane pytania

Partnerzy Sekcji Prawnej

Kancelaria Prawna Ostrowski
Kancelaria Cabaj Kotala
Instytut Nafty i Gazu
Opracowania tematyczne