Jaki trzeba wypełnić formularz potwierdzający spełnienie wymagań EURO 6? Jaką opłatę należy wnieść do Urzędu Marszałkowskiego?

Powyższe pytanie dotyczy uiszczania tzw. opłaty środowiskowej. Reguluje ją art. 284 i następne ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zm.). Na pytania odpowiada Bartosz Brzyski, prawnik z Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy. Całość odpowiedzi dostępna jest dla użytkowników zalogowanych, posiadających dostęp do Sekcji Prawnej e-petrol.pl.

Znalezienie konkretnej stawki dla silników EURO 6 zdaje się być niemożliwe, gdyż najpewniej odrębnej stawki nie ustalono po dziś dzień. W obwieszczeniu Ministra Klimatu z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021 (M.P. 2020 poz. 961), a dokładnie w Tabeli D przewidziano konkretne stawki tylko dla silników EURO 1-5.  Brak jest jednak dedykowanej pozycji dla silników EURO 6. Stąd też zapewne wynika brak jej wyszczególnienia w formularzu na stronie Urzędu Marszałkowskiego.

Brak wskazania odrębnej opłaty nie oznacza jednak braku obowiązku jej uiszczenia. Problem ten rezonuje już w odpowiedzi na interpelację posła Piotra Zgorzelskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r., nr K8INT11990, w sprawie uwzględnienia pojazdów osobowych EURO 6 na 2017 r. (DPK-I.070.97.2017.AB; 369245.973166.739409), kiedy to wprost sygnalizowano problem z brakiem regulacji w tym zakresie.

Zgodnie z wywodem przedstawionym w tejże odpowiedzi, a także stanowiskami prezentowanymi w artykułach branżowych należy wskazać, że gdy dla danego rodzaju paliwa lub silnika (np. spełniającego normy EURO 6) nie przewidziano odrębnych stawek, opłaty należy wyliczyć na zasadach ogólnych, czyli uwzględniających ilości poszczególnych składników (dwutlenek siarki, metan, ołów dwutlenek węgla itp.) w spalinach, które to składniki wyszczególniono w Tabeli A przywołanego powyżej obwieszczenia. Pomiarów tych substancji należy dokonać na podstawie własnych ustaleń podmiotu (w szczególności: pomiarów, informacji producenta silnika lub innych danych technicznych lub technologicznych). Później należy pomnożyć ilość każdego z zanieczyszczeń przez odpowiednią stawkę jednostkową dla danego zanieczyszczenia określoną w tabeli A, a następnie należy zsumować otrzymane wyniki uzyskując kwotę całej opłaty. Dopuszcza się też przyjęcie stawek dla niższych norm emisji spalin (np. EURO 5).

Jeżeli formularz elektroniczny wspomniany w pytaniu posiada pewne ograniczenia, które nie pozwalają na obliczenie opłat wedle powyższych wytycznych, zalecamy skontaktowanie się z Urzędem telefonicznie lub mailowo z prośbą o dokładną instrukcję złożenia stosownego wykazu dla silników EURO 6 w innej formie.


Źródła:
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zm.),
- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska z dnia 22 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2490),
- obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021 (M.P. 2020 poz. 961),
- odpowiedź na interpelację posła Piotra Zgorzelskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r., nr K8INT11990, w sprawie uwzględnienia pojazdów osobowych EURO 6 na 2017 r. (DPK-I.070.97.2017.AB; 369245.973166.739409),
- K. Romas, Wyliczanie opłaty środowiskowej za spaliny z aut, Gazeta Podatkowa nr 23 (1585) z dnia 21.03.2019,
- E. Iwan,  Do 31 marca należy rozliczyć opłatę środowiskową za samochód w firmie, www.podatki.biz, 16 marca 2020

Opracowanie:

Bartosz Brzyski, prawnik
Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy
https://ostrowski.legal/

Ostatnio zadane pytania

Partnerzy Sekcji Prawnej

Kancelaria Prawna Ostrowski
Kancelaria Cabaj Kotala
Instytut Nafty i Gazu
Opracowania tematyczne