Czy przy wymianie dystrybutorów na stacji paliw na nowe trzeba zgłaszać ten fakt do Urzędu Regulacji Energetyki?

Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów nie ma generalnego wymogu zgłoszenia do Urzędu Regulacji Energetyki wymiany dystrybutorów na stacji paliw. Obowiązek taki może być jednak przewidziany w treści koncesji udzielonej danemu podmiotowi; każdy przedsiębiorca znajdujący się w takiej sytuacji powinien więc dokładnie sprawdzić, czy obowiązek zawiadomienia URE nie wynika z decyzji o przyznaniu mu koncesji na obrót paliwami ciekłymi (OPC).

Aby uzyskać dostęp do publikacji zaloguj się do systemu e-petrol.pl.
Jeśli nie posiadasz jeszcze własnego loginu i hasła zapoznaj się z warunkami dostępu do usługi, a następnie wypełnij formularz rejestracyjny.

Ostatnio zadane pytania

Partnerzy Sekcji Prawnej

Kancelaria Prawna Ostrowski
Kancelaria Cabaj Kotala
Instytut Nafty i Gazu
Opracowania tematyczne