Opracowania tematyczne

Podsumowanie zmian w podatkach 2019: Pakiet Paliwowy 2.0.

e-petrol.pl
2019-12-03 / 12:23
Podsumowanie zmian w podatkach 2019: Pakiet Paliwowy 2.0.

Rok 2019 jest rokiem obfitującym w zmiany w każdej ustawie podatkowej. Niestabilna rzeczywistość zmian podatkowych dotyczy nie tylko branży paliwowej, lecz każdego przedsiębiorcy działającego w Polsce. W najbliższych tygodniach, w serii tekstów przedstawiamy podsumowanie najważniejszych zmian w prawie podatkowym, które przyniósł nam rok 2019.

Dla branży paliw, wprowadzenie tzw. pakietu paliwowego 2.0. wydaje się być najważniejszą zmianą, która dokonała się w ciągu ostatniego roku. Pakiet paliwowy wprowadził szereg zmian, m.in. w Prawie energetycznym, Ordynacji podatkowej, ustawie o podatku VAT, ustawie o podatku akcyzowym i innych.
Pakiet paliwowy miał na celu załatanie dziur m.in. w podatku VAT oraz w podatku akcyzowym.

Jako trzy główne zmiany należy wskazać:

1.    zmianę definicji paliw ciekłych
Od września 2019 roku rozszerzeniu uległ katalog paliw ciekłych. Do paliw ciekłych ustawodawca zaliczył m.in. ciężkie oleje opałowe, biopaliwa ciekłe, smary, bez względu na ich przeznaczenie. Oznacza to, że podmioty, które do tej pory dokonywały obrotu paliwami spoza katalogu paliw ciekłych, które to w wyniku zmiany definicji stały się paliwami ciekłymi, zostały objęte obowiązkiem koncesyjnym. Uzyskanie koncesji wiąże się oczywiście z kosztami – nawet 10 mln zabezpieczenia. Zmiana definicji paliw ciekłych rzutuje na obowiązki podatkowe podmiotów aktywnych na rynku paliw.

2.    objęcie obowiązkiem zapłaty podatku VAT w ciągu 5 dni od dokonania ich wewnątrzwspólnotowej dostawy
Przed wprowadzeniem pakietu paliwowego 2.0. katalog towarów, których przywóz objęty był tzw. szybkim VAT odwoływał się do paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym. W rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym, paliwami silnikowymi są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych. Jeśli zatem przywożony towar nie był przeznaczony do celów napędowych, nie było obowiązku zapłaty podatku VAT w terminie 5 dni. Tak skonstruowane przepisy stwarzały pole do popisu dla oszustów podatkowych – wystarczyło bowiem użyć przywiezione towary do celów napędowych i cieszyć się dłuższym terminem na zapłatę VAT.
W związku z rozszerzeniem definicji paliw silnikowych obowiązkiem zapłaty tzw. szybkiego VAT objęte zostały towary wskazane a nowym ust. 5aa w art. 103 ustawy o VAT. Tym samym katalog towarów objętych szybkim VAT został rozszerzony m.in. o oleje opałowe bez względu na to czy przeznaczone są na cele opałowe czy napędowe a także o gaz płynny LPG.

3.    objecie opodatkowaniem akcyzą preparatów smarowych o kodzie CN 3403
Preparaty smarowe o kodzie CN 3403 od listopada 2019 objęte zostały stawką akcyzy w wysokości 1180,00 zł/1000 litrów.
Ustawodawca przewidział jednak zwolnienie od podatku akcyzowego dla preparatów smarowych. Zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego z dnia 28 grudnia 2018 r. (zmienionego Rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 18 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego; Dz.U. 2019 poz. 2002), zwalnia się od akcyzy oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90 oraz preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403, przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1-3 i 6-9 ustawy
- jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-6b, 12 i 13 ustawy o podatku akcyzowym.

Możliwość skorzystania ze zwolnienia uzależniona jest przede wszystkim od wykorzystania towarów na właściwe cele oraz spełnienie warunków wskazanych w ustawie. Aby skorzystać ze zwolnienia preparaty smarowe:
  1. nie mogą zostać wykorzystane na cele napędowe lub opałowe,
  2. nie mogą zostać wykorzystane do wykorzystania jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych,
  3. nie mogą zostać wykorzystane do wykorzystania jako oleje smarowe do silników,
  4. nie mogą zostać wykorzystane do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników.
Podatnik zobowiązany jest również do potwierdzania dokumentu dostawy w przypadku stosowania zwolnienia. Potwierdzenie dokonywane jest w formie elektronicznej, w formie dokumentu e-DD.

Podatnik zużywający wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy (np. ze względu na przeznaczenie) zobowiązany jest do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego (AKC-R). W przypadku, gdy podatnik zamierza dopiero rozpocząć działalność polegającą na obrocie preparatami smarowymi jest zobowiązany do złożenia AKC-R przed dokonaniem czynności.

Opracowanie:


Anna Gonkowska - konsultant podatkowy
Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.k.
www.krajpodatkowy.ostrowski-legal.net www.ostrowski-legal.net


Zadaj pytanie
Jeżeli masz pytanie dotyczące przepisów prawa, związane z działalnością na rynku paliw zadaj je tutaj. Wysyłając je zgadzasz się na jego publikację w naszym serwisie (dane osobowe, adres e-mail nie są publikowane, dzięki czemu zachowujesz pełną anonimowość).
Ukierunkowujące odpowiedzi, pozwalające Ci ocenić złożoność problemu, pojawią się w Sekcji Prawnej e-petrol.pl w dziale Pytań i odpowiedzi (FAQ), najpóźniej po upływie 5 dni roboczych. Udzielą Ci ich eksperci z renomowanych kancelarii prawnych, mający doświadczenie w obsłudze firm energetycznych.

Administratorem danych osobowych jest Information Market S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-674), przy ul. Legnickiej 46A/10 »

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Information Market S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-674), przy ul. Legnickiej 46A/10.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Information Market S.A. tel. +48 71 787 69 69, e-mail: iod@informationmarket.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 pkt 1b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie dotyczącym udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane przez formularz kontaktowy.

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie.


* Zaznaczenie pola jest obowiązkowe

Partnerzy sekcji prawnej
KW Kruk i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Sp.k.
Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy
Pytania do ekspertów