Opracowania tematyczne

Podsumowanie zmian w podatkach 2019: Akcyza

e-petrol.pl
2019-12-10 / 09:12
 Podsumowanie zmian w podatkach 2019: Akcyza

W naszym cyklu podsumowującym zmiany w prawie, jakie dotyczyły rynku paliwowego dziś przyszedł czas na przepisy akcyzowe. Przepisy dotyczące obowiązkowej rejestracji jako zużywający podmiot olejowy weszły w życie z dniem 1 września 2019 r, jednak do 31 marca 2020 r. możliwym jest stosowanie przepisów w brzmieniu dotychczasowym.

Obowiązek rejestracji nabywców oleju opałowego jako zużywający podmiot olejowy dotyczy wszystkich nabywców oleju opałowego, którzy zużywają olej do celów grzewczych (spod obowiązku rejestracji zwolniono zakup oleju w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 30 kg lub ich objętość nie przekracza 30 litrów, w łącznej ilości nieprzekraczającej jednorazowo odpowiednio 100 kg lub objętości 100 litrów, w przypadku nabycia tych wyrobów od pośredniczącego podmiotu olejowego dokonującego ich sprzedaży detalicznej).

Rejestracji należy dokonać elektronicznie, wypełniając uproszczone zgłoszenie rejestracyjne AKC-RU. W zgłoszeniu należy podać również liczbę posiadanych urządzeń grzewczych na olej opałowy i miejsce ich instalacji. Przy nabyciu oleju opałowego, nabywca będzie zobowiązany do podania numeru identyfikacyjnego, który otrzymał przy rejestracji. Bez tego numeru nabycie oleju opałowego będzie niemożliwe. Natomiast po realizowaniu dostawy na nowych zasadach, klient (końcowy odbiorca) musi potwierdzić ilość odebranego oleju. Można zrobić to osobiście na platformie puesc.gov.pl lub upoważniając do tego celu sprzedawcę oleju opałowego.


Opracowanie:


Anna Gonkowska - konsultant podatkowy
Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.k.
www.krajpodatkowy.ostrowski-legal.net www.ostrowski-legal.net

Partnerzy Sekcji Prawnej

Kancelaria Prawna Ostrowski
Kancelaria Cabaj Kotala
SGS
--