Opracowania tematyczne

Opłata paliwowa i jej cel

e-petrol.pl
2015-12-15 / 09:47
Opłata paliwowa i jej cel

Polska w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej zobowiązana została do wyrównania poziomów we wszystkich sferach funkcjonowania państwa. Konieczność "nadrobienia" przez Rzeczpospolitą niedostatków w odniesieniu do ilości i jakości dróg, wynikających z wieloletnich zaniedbań w tym zakresie, obligowała do podjęcia środków zapewniających maksymalnie pewną i sprawną realizację nakreślonego celu. Odpowiednim narzędziem do zabezpieczenia wykonania i utrzymywania w sprawności technicznej autostrad i dróg ekspresowych stała się właśnie opłata paliwowa. Nadmienić należy, iż powyższym obowiązkiem obciążone zostały tylko te towary akcyzowe, które z racji ich wykorzystywania do napędu pojazdów, w założeniu pośrednio przyczyniały się do zwiększenia ruchu drogowego, a tym samym niszczenia dróg i zagrożenia bezpieczeństwa na drogach jak też oddziaływały na zanieczyszczenia środowiska. [...]

Aby uzyskać dostęp do publikacji zaloguj się do systemu e-petrol.pl.
Jeśli nie posiadasz jeszcze własnego loginu i hasła zapoznaj się z warunkami dostępu do usługi, a następnie wypełnij formularz rejestracyjny.

Partnerzy Sekcji Prawnej

Kancelaria Prawna Ostrowski
Kancelaria Cabaj Kotala
Instytut Nafty i Gazu