Opracowania tematyczne

Opłata mocowa - nowy systemu ulg dla odbiorców końcowych energii elektrycznej

e-petrol.pl
2021-08-18 / 09:52
Opłata mocowa - nowy systemu ulg dla odbiorców końcowych energii elektrycznej

Prezydent 7 sierpnia br. podpisał ustawę z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza istotne zmiany w funkcjonowaniu systemu ulg w opłacie mocowej dla odbiorców końcowych energii elektrycznej.

Aktualny system ulg w opłacie mocowej dla odbiorców końcowych energii elektrycznej

Opłata mocowa jest doliczana do rachunków za energię elektryczną od początku 2021 r. W przypadku przedsiębiorców jej podstawowa stawka wynosi w 2021 r. aż 76,20 zł za 1 MWh.

Z aktualnie obowiązującego systemu ulg w opłacie mocowej mogą korzystać wyłącznie tzw. odbiorcy przemysłowi m.in. kopalnie węgla kamiennego, huty czy cementownie, których zużycie energii elektrycznej w skali roku wynosi co najmniej 100 GWh. W konsekwencji, obowiązujący do końca 2021 r. system ulg w opłacie mocowej dotyczy bardzo wąskiej grupy odbiorców końcowych energii elektrycznej.

Nowy system ulg w opłacie mocowej dla odbiorców końcowych energii elektrycznej

Z nowego systemu ulg w opłacie mocowej będą mogli korzystać co do zasady wszyscy odbiorcy końcowi energii elektrycznej, niezależnie od zakresu prowadzonej działalności gospodarczej, jak również niezależnie od rocznego poziomu zużycia energii elektrycznej.

Mianowicie, z ulg w opłacie mocowej będą mogły korzystać podmioty o tzw. płaskiej strukturze zużycia energii elektrycznej, tj. przedsiębiorcy, u których średnie zużycie prądu w tzw. godzinach szczytowego zapotrzebowania na prąd (między 7.00 a 22.00) jest zbliżone do średniego zużycia prądu w pozostałych godzinach doby. Nowe stawki ulg w opłacie mocowej przedstawiają się następująco:

1.    aż 83 proc. dla odbiorców końcowych, u których różnica w zużyciu prądu w godzinach szczytowych i pozostałych godzinach doby nie przekracza 5 proc. (tzw. grupa odbiorców końcowych K1);

2.    50 proc. dla odbiorców końcowych, u których ww. różnica w zużyciu prądu nie przekracza 10 proc. (tzw. grupa odbiorców końcowych K2);

3.    17 proc. dla odbiorców końcowych, u których ww. różnica w zużyciu prądu nie przekracza 15 proc. (tzw. grupa odbiorców końcowych K3).

Pozostali odbiorcy końcowi, tj. u których różnica w zużyciu prądu w godzinach szczytowych i pozostałych godzinach doby wynosi nie mniej niż 15 proc. (tzw. grupa odbiorców końcowych K4) zapłacą pełną stawkę opłaty mocowej.

Właściwa stawka ulgi w opłacie mocowej zostanie przypisana odrębnie do każdego punktu poboru energii (PPE) danego odbiorcy końcowego przez dostawcę energii elektrycznej na podstawie danych z systemu poboru. Stąd w przypadku tego samego odbiorcy końcowego mogą znaleźć zastosowanie różne stawki opłaty mocowej.

Jednocześnie ustawa nowelizująca przewiduje możliwość wystąpienia przez odbiorcę końcowego z wnioskiem o zmianę sposobu naliczania opłaty mocowej poprzez połączenie kilku PPE w jeden dla celów naliczania opłaty mocowej. Wnioski w tym zakresie będzie można składać do dostawców energii elektrycznej. Mechanizm ten może się okazać szczególnie korzystny dla odbiorców końcowych, którzy poza zużywaniem prądu w PPE dedykowanych do całodobowej działalności produkcyjnej posiadają również istotny poziom zużycia prądu w PPE wykorzystywanych głównie w godzinach szczytowych (np. zasilanie budynków biurowych położonych przy zakładzie produkcyjnym).

Nowy system ulg w opłacie mocowej w odniesieniu do zdecydowanej większości przemysłowych odbiorców końcowych (tj. pobierających prąd na sieciach średniego napięcia) będzie obowiązywał od 1. stycznia 2022 r.

Kancelaria Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe oferuje wsparcie dla odbiorców końcowych przy wdrożeniu stosowania nowego systemu ulg w opłacie mocowej.

Z treścią ustawy nowelizującej można się zapoznać TUTAJ


Opracowanie:
Zespół kancelarii Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe
http://cabajkotala.com/
Słowa kluczowe: opłata mocowa
Partnerzy sekcji prawnej
Kancelaria Prawna Ostrowski
Kancelaria Cabaj Kotala
Instytut Nafty i Gazu
Pytania do ekspertów