Opracowania tematyczne

Projekt nowej składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą

e-petrol.pl
2021-08-19 / 09:59
Projekt nowej składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą

W dniu 26 lipca 2021 r. został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zawierający regulacje m.in. w zakresie składki zdrowotnej.

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy przygotowała opracowanie przedstawiające zasady wynikające z projektu nowej składki zdrowotnej, a w szczególności wyjaśnia co oznacza, że podstawą wymiaru będą rzeczywiste dochody osiągane z prowadzonej działalności w miejsce stałej opłaty ryczałtowej z podziałem na trzy grupy w zależności od podstawy wymiaru składki zdrowotnej.

Opracowanie:
Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy
Partnerzy sekcji prawnej
Kancelaria Prawna Ostrowski
Kancelaria Cabaj Kotala
Instytut Nafty i Gazu
Pytania do ekspertów