Opracowania tematyczne

Podatki w projekcie Polskiego Ładu – pobierz opracowanie

e-petrol.pl
2021-10-05 / 08:24
Podatki w projekcie Polskiego Ładu – pobierz opracowanie

Dział Podatkowy Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy - partnera Sekcji Prawnej e-petrol.pl - opracował szczegółowy komentarz do rządowego projektu Polskiego Ładu (Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw).

Na 467 stronach eksperci omawiają projekty zmian wraz z kluczowymi ich konsekwencjami dla przedsiębiorców w zakresie szeroko rozumianych podatków dochodowych (CIT, PIT), PCC, akcyzy oraz zmian jakie mają zostać wprowadzane w drodze nowelizacji Ordynacji Podatkowej oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Materiał przeznaczony jest przede wszystkim dla przedsiębiorców, służb księgowych oraz doradców podatkowych.

Kancelaria ma nadzieję, że przedstawione przez nią zestawienie zmian wraz z uwagami okaże się dla Państwa pomocne. Opracowanie zawiera aktualizację przepisów o najnowszy projekt ustawy.

Materiał dostępny jest do pobrania na stronie Kancelarii
Partnerzy sekcji prawnej
Kancelaria Prawna Ostrowski
Kancelaria Cabaj Kotala
Instytut Nafty i Gazu
Pytania do ekspertów