Opracowania tematyczne

Alert prawny: Nowa danina środowiskowa – opłata opakowaniowa

e-petrol.pl
2021-11-22 / 09:30
Alert prawny: Nowa danina środowiskowa – opłata opakowaniowa

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji 5 sierpnia 2021 r. został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, zawierający m.in. propozycję nowych przepisów wprowadzających opłatę opakowaniową, która w założeniu obejmie wszystkie opakowania przeznaczone dla gospodarstw domowych.

Powyższy projekt ustawy przewiduje m.in. dodanie art. 18a-18c do nowelizowanej ustawy [dalej: u.g.o.o.]. Proponowane przepisy nałożą na przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach przeznaczonych dla gospodarstw domowych obowiązek wnoszenia opłaty opakowaniowej na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa w terminie 15 dni po upływie miesiąca, za który należy wnieść opłatę.

Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Opracowanie:
www.krajpodatkowy.ostrowski.legal

Partnerzy Sekcji Prawnej

Kancelaria Prawna Ostrowski
Kancelaria Cabaj Kotala
Instytut Nafty i Gazu
Pytania do ekspertów