Opracowania tematyczne

Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego

e-petrol.pl
2016-09-27 / 10:15
Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego

W dniu 12 kwietnia 2016 r. polski rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, zgodnie z którym utworzony zostanie Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego, który ma poprawić bezpieczeństwo oraz warunki uczciwej konkurencji w transporcie drogowym. Ma on być połączony z rejestrami innych państw członkowskich Unii Europejskiej, co umożliwi wymianę danych. Co do zasady, rejestr ma powstać na podstawie funkcjonujących dotąd rejestrów w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego a także ewidencji przewoźników drogowych prowadzonych w starostwach oraz miastach na prawach powiatu. Rejestr będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Aby uzyskać dostęp do publikacji zaloguj się do systemu e-petrol.pl.
Jeśli nie posiadasz jeszcze własnego loginu i hasła zapoznaj się z warunkami dostępu do usługi, a następnie wypełnij formularz rejestracyjny.

Partnerzy Sekcji Prawnej

Kancelaria Prawna Ostrowski
Kancelaria Cabaj Kotala
Instytut Nafty i Gazu
Pytania do ekspertów