Rynek biopaliw

Polska ma dwa miesiące na wdrożenie dyrektywy w sprawie energii odnawialnej

e-petrol.pl
2022-05-20 / 09:52
Polska ma dwa miesiące na wdrożenie dyrektywy w sprawie energii odnawialnej

Komisja Europejska (KE) podała, że zdecydowała o wystosowaniu uzasadnionej opinii do Polski w związku z brakiem pełnej transpozycji do prawa krajowego przepisów UE. Chodzi o dyrektywę 2018/2001 dotyczącą promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Ten bardzo aktualny temat będzie też poruszany na najbliższym Spotkaniu Branży Biopaliw w Poznaniu.

W komunikacie KE podano, że dyrektywa ta zapewnia ramy prawne dla rozwoju energii ze źródeł odnawialnych w sektorze energii elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia oraz transportu w UE. Ustanawia ona wiążący cel na szczeblu UE w zakresie energii ze źródeł odnawialnych na 2030 r. na poziomie co najmniej 32 proc. i zawiera środki mające na celu zapewnienie racjonalnego pod względem kosztów wspierania energii ze źródeł odnawialnych oraz uproszczenie procedur administracyjnych w odniesieniu do projektów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych.

Dyrektywa zaostrza też kryteria służące zapewnieniu zrównoważonego rozwoju bioenergii. Państwa członkowskie miały dokonać transpozycji tej dyrektywy do prawa krajowego do 30 czerwca 2021 r.

W lipcu 2021 r. Komisja skierowała m.in. do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia, ale do tej pory nasz kraj, podobnie jak Chorwacja, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia i Węgry, nie przekazały Komisji jasnych i precyzyjnych informacji na temat tego, które przepisy krajowe transponują poszczególne przepisy dyrektywy, natomiast Cypr, Grecja, Irlandia i Luksemburg jedynie częściowo zgłosiły środki krajowe transponujące dyrektywę.

Wezwanie Komisji Europejskiej oznacza, że nasz kraj ma teraz dwa miesiące na wypełnienie obowiązku transpozycji prawa i powiadomienie Komisji. Jeśli Polska tego nie zrobi, to Komisja będzie mogła podjąć decyzję o skierowaniu spraw do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Temat nowelizacji polskiego prawa w tym zakresie będzie szczegółowo omawiany przez mec. Krzysztofa Rutkowskiego z KDCP Kancelarii Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski i Wspólnicy sp. z o.o. podczas Spotkania Branży Biopaliw, które odbędzie się w Poznaniu 2 czerwca 2022 r. Z pewnością wątek ten podejmą też doświadczeni specjaliści z branży biopaliw, którzy wezmą udział w dyskusji „Perspektywy dla polskiego sektora biopaliw w kontekście zmian prawno-podatkowych w 2022 r.

Bądź na bieżąco i zgłoś swój udział w konferencji
Polecamy
Ze świata
Ropa na giełdzie w Londynie w cenie poniżej 100 USD za baryłkę

Ropa na giełdzie w Londynie w cenie poniżej 100 USD za baryłkę »

Podaj adres e-mail, aby zapisać się do codziennego newslettera.
Czytaj rónież