Elektromobilność

Tylko zielony wodór poprawi emisje

e-petrol.pl
2020-07-13 / 09:46
Tylko zielony wodór poprawi emisje

Technologie wodorowe dają szanse na ograniczenie nawet o 45 proc. antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych - napisał bank inwestycyjny Goldman Sachs w swojej najnowszej analizie.

Goldman Sachs wskazuje, że wodór może pomóc zdekarbonizować sektory takie jak długodystansowy transport, hutnictwo, chemia, ogrzewanie oraz długoterminowe magazynowanie energii, w których redukcja emisji jest wyjątkowo trudna. Analitycy banku podkreślają, że aby do tego doszło, należy radykalnie zmienić sposoby produkcji wodoru.

Obecnie trzy czwarte światowej produkcji to tzw. błękitny wodór, wytwarzany z gazu ziemnego, co wiąże się z emisją rzędu 9 kg CO2 na kilogram produktu. Reszta w większości to wodór "szary", produkowany przy użyciu węgla, w procesie o emisyjności rzędu 20 kg CO2 na kilogram. Goldman Sachs zauważa, że produkcja prawdziwie "zielonego" wodoru za pomocą elektrolizy z wykorzystaniem prądu z OZE to dziś prawdziwa nisza, a technologia jest mało wydajna i droga.

Bank w analizie wysnuł wniosek, że początkowo to wodór niebieski będzie głównym czynnikiem dekarbonizacji, do czasu osiągnięcia parytetu przez wodór zielony.
Polecamy
Polecamy
Stwórz ekonomiczny biznes - uruchom stację paliw

Stwórz ekonomiczny biznes - uruchom stację paliw »