Elektromobilność

Elektromobilność napotyka na kłopoty finansowe samorządów

e-petrol.pl
2020-09-11 / 09:35
Elektromobilność napotyka na kłopoty finansowe samorządów

Samorządowcy chcą dostosowania ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych do aktualnych uwarunkowań. Ze względu na epidemię znalazły się one w trudnym ekonomicznie położeniu i na realizację założeń rozwoju elektromobilności w gminach nie mają środków.

Śląski Związek Gmin i Powiatów zgłosił uwagi do ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Zarząd Związku w stanowisku dotyczącym ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych zwraca uwagę, że nakłada ona na samorządy lokalne rozległe obowiązki, które nie są dostosowane do obecnych uwarunkowań ekonomicznych i społecznych. Sugestie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów dotyczą terminów, które zobowiązują samorządy lokalne i przedsiębiorstwa energetyczne do zrealizowania określonych zadań. W opinii przedstawicieli Związku terminy te jeszcze przed epidemią były zbyt krótkie, a w dobie walki ze skutkami COVID-19 stają się nierealne.

Samorządowcy proponują między innymi przesunięcie terminu posiadania określonej liczby punktów ładowania w ogólnodostępnych stacjach ładowania z 31 marca 2021 r. na 30 czerwca 2022 r. Samorządowcy oczekują też przesunięcia terminu wypełnienia obowiązku posiadania określonej liczby elektrycznych aut we flocie użytkowanych pojazdów z 1 stycznia 2022 r. na 1 stycznia 2023 r. Związek postuluje także przesunięcie o rok terminów obowiązku zapewnienia przez jednostki samorządu terytorialnego zapisanych w ustawie udziałów autobusów zeroemisyjnych.
Polecamy
Polecamy
Stwórz ekonomiczny biznes - uruchom stację paliw

Stwórz ekonomiczny biznes - uruchom stację paliw »