Elektromobilność

Będą nowe narzędzia wsparcia elektromobilności

e-petrol.pl
2020-10-26 / 09:25
Będą nowe narzędzia wsparcia elektromobilności

Z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wynika, że rząd planuje przyjęcie w pierwszym kwartale 2021 r. projektu nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

W uzasadnieniu podano, że w projektowanych przepisach stworzone zostały narzędzia, po wprowadzeniu których spodziewany jest szybszy rozwój elektromobilności oraz ekologicznego transportu poprzez stworzenie bodźców dla branży oraz obywateli.

Planowane jest wprowadzenie przepisów doprecyzowujących zasady tworzenia stref czystego transportu w miastach liczących powyżej 100 tys. mieszkańców oraz możliwości ustanawiania takich stref we wszystkich gminach, niezależnie od liczby mieszkańców.

Samorządy wraz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) będą mogły - w ramach ściśle określonej procedury - wyznaczać uprzywilejowane pasy ruchu dla autobusów i pojazdów elektrycznych na drogach szybkiego ruchu w miastach, w miejscach, gdzie występują stałe utrudnienia w jego płynności. Dodatkowo planowane jest umożliwienie instalacji punktów ładowania w budynkach wielorodzinnych.

Dodatkowo ma zostać opracowany system zachęt dla użytkowników oraz operatorów zajmujących się świadczeniem takiej usługi, m.in. zwolnienie z obowiązku opłaty za parkowanie w przestrzeni miejskiej oraz możliwość poruszania się po buspasach. Planowane jest wprowadzenie przepisów dotyczących amortyzacji pojazdów niskoemisyjnych.
Polecamy
Polecamy
Stwórz ekonomiczny biznes - uruchom stację paliw

Stwórz ekonomiczny biznes - uruchom stację paliw »