Elektromobilność

Będą zmiany w ustawie o elektromobilności

e-petrol.pl
2020-11-23 / 09:53
Będą zmiany w ustawie o elektromobilności

W opublikowanym w piątek projekcie zmian w ustawie o elektromobilności, Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaproponowało rozluźnienie rygorów w strefach czystego transportu, ale i obowiązek ich tworzenia od 2030 r., carsharing na buspasach i brak opłat za parkowanie oraz opłat na drogach krajowych dla pojazdów niskoemisyjnych.

Ministerstwo zaproponowało przede wszystkim duże zmiany w regulacjach dotyczących stref czystego transportu. Ich tworzenie od 1 stycznia 2030 r. ma być obowiązkowe dla wszystkich gmin powyżej 100 tys. mieszkańców. Do katalogu pojazdów, które będą mogły wjeżdżać do stref - elektrycznych, na wodór, napędzanych CNG, czy LNG dodano również pojazdy na LPG, czyli autogaz oraz spełniające określone normy emisji spalin.

W projekcie wprowadza się definicję carsharingu i zachęty dla operatorów w postaci zwolnienia z opłat za parkowanie oraz możliwości poruszania się po buspasach. Samochody z carsharingu, oraz auta elektryczne i wodorowe będą mogły jeździć po buspasach do końca 2025 r.

Dodatkowo w projekcie znalazły się zasady wyznaczania buspasów na drogach ekspresowych i autostradach zlokalizowanych na terenie miasta, których zarządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.