Elektromobilność

Negatywne konsekwencje dla rynku z ustawy o elektromobilności

e-petrol.pl
2021-01-18 / 09:49
Negatywne konsekwencje dla rynku z ustawy o elektromobilności

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych napisało, że po procesie konsultacji publicznych i przedstawieniu kierunków zmian wciąż w nowych przepisach pozostają obszary, w których proponowane zmiany pociągają za sobą negatywne konsekwencje dla rynku.

Organizatorzy konferencji, która odbyła się w dniach 12-13 stycznia br., poinformowali, że w ramach prac nad projektem i we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, przygotowywane są przepisy wdrażające postanowienia Dyrektywy 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej. Dyrektywa przewiduje obowiązek wyposażania budynków nowych i poddawanych ważniejszym renowacjom we wstępną infrastrukturę kanałową, celem umożliwienia późniejszej instalacji punktów ładowania.

Jako korzystne Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych PSPA uznało utrzymanie pakietu przepisów ułatwiających instalację punktów ładowania w istniejących budynkach wielorodzinnych na wniosek mieszkańców oraz o podwyższeniu mocy punktu ładowania, na którego instalację wystarcza zgoda w rozumieniu czynności zwykłego zarządu: z 7,4 kW do 11 kW.

Ministerstwo przychyliło się także do propozycji PSPA w zakresie wprowadzenia zmian w relacjach pomiędzy operatorem ogólnodostępnej stacji ładowania (OOSŁ) a dostawcą usługi ładowania (DUŁ). 

W opinii polskiej branży elektromobilności zdecydowanie negatywną informacją jest natomiast utrzymanie wysokich opłat za wpis do rejestru Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych. Maksymalna wysokość opłaty, którą od pojedynczej stacji ładowania będzie musiał uiścić operator stacji ładowania to 25 zł miesięcznie. Dodatkowo opłatę ryczałtową w wysokości 250 zł miesięcznie mają zostać obciążeni dostawcy usługi ładowania. Konkretny wymiar opłaty doprecyzuje rozporządzenie wykonawcze.  Zdaniem PSPA nowa opłata nałożona na uczestników rynku jest potencjalnie bardzo dotkliwa i może skutkować wyhamowaniem tempa rozwoju rynku ogólnodostępnej infrastruktury. 

Dodatkowo PSPA negatywnie oceniło zapowiedź wycofania się z przepisów zwalniających pojazdy zero- i nieskoemisyjne o masie powyżej 3,5 t z e-myta oraz opłat za poruszanie się po autostradach.

Polecamy
Polecamy
Stwórz ekonomiczny biznes - uruchom stację paliw

Stwórz ekonomiczny biznes - uruchom stację paliw »