Rynek paliw w Polsce

Rekordowo dobry rok Unimotu

e-petrol.pl
2021-03-24 / 09:52
Rekordowo dobry rok Unimotu

Niezależny importer paliw ciekłych i gazowych Unimot S.A opublikował raport okresowy za 2020 r. Był to dla spółki bardzo dobry rok, bowiem osiągnęła ona rekordowy poziom skonsolidowanych przychodów ogółem oraz skonsolidowanej EBITDA skorygowanej, która jednocześnie jest wyższa od opublikowanej prognozy.

Spółka podała, że skonsolidowane przychody Grupy Unimot w 2020 r. wyniosły 4 770 mln zł (wzrost o 6,9 proc. r/r). Skonsolidowana EBITDA skorygowana wyniosła 87,2 mln zł (wzrost o 58,7 proc. r/r) – jest to najwyższy wynik w niemal 30-letniej historii Grupy i jednocześnie 9,0 proc. więcej niż zakładała prognoza. Grupa wypracowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 34,7 mln zł, a zysk netto Unimot S.A. wyniósł 32,3 mln zł.

- Rok 2020 to trudny okres dla wielu przedsiębiorstw – mieliśmy do czynienia z ciągłą niepewnością w związku z epidemią COVID-19 i związanymi z nią, niespotykanymi od wielu dekad, wprowadzanymi obostrzeniami. Jednak dzięki naszej elastyczności, doświadczeniu i sprawności działania, po raz kolejny udało się dostrzec i świetnie wykorzystać pojawiające się szanse rynkowe – mówi, cytowany w komunikacie prasowym Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot S.A.

Sikorski wyjaśnił, że główny wpływ na tak wysokie wyniki finansowe w 2020 r. miało sprzyjające otoczenie zewnętrzne w biznesie oleju napędowego przez większość roku (pozwalające na osiągnięcie historycznie najwyższego wolumenu sprzedaży), a także sprzedaż znaczących wolumenów gazu ziemnego po bardzo satysfakcjonujących marżach. W 2020 r. odczuwalny był także obserwowany od kilku kwartałów spadek popytu na biopaliwo B100, a także na produkty asfaltowe wynikający ze wstrzymywania projektów budowy dróg przez samorządy. Ze względu na pandemię także spółka Unimot Energia i Gaz przejściowo ograniczyła działalność sprzedażową.

Rok 2020 był dla Grupy Unimot także bardzo intensywny w obszarze rozwoju nowych biznesów, jak choćby sprzedaż paneli fotowoltaicznych pod marką AVIA oraz uruchomienie własnej produkcji paneli fotowoltaicznych. Rozwój na rynku OZE jest dla Grupy Unimot kierunkiem strategicznym – udział odnawialnych źródeł energii ma stanowić w przyszłości istotną wartość dodaną dla całej Grupy i przyczyniać się do dalszej dywersyfikacji biznesu.

Do sieci AVIA w Polsce w 2020 r. dołączyło 10 nowych stacji i wprowadzony został innowacyjny koncept gastronomiczny Eat&Go.  
Słowa kluczowe: Unimot, wyniki finansowe
Średnie ceny paliw w polskich rafineriach
Aktualizacja Pb 98 Pb 95 ON OPL
2021-05-12 4317,00 4113,00 4096,00 2726,20
Ceny netto [PLN/m3] w temperaturze referencyjnej 15 st. C, zawierają podatek akcyzowy i opłatę paliwową.
Średnia cena wyliczana na dzień publikacji danych.

Najnowsze wiadomości

Transnieft planuje budowę lub remont zbiorników

Transnieft planuje budowę lub remont zbiorników

Na MOP-ach staną ładowarki GreenWay Polska

Na MOP-ach staną ładowarki GreenWay Polska


Turystyka paliwowa znów stacje się popularna


2021-05-12

Płonęło jedno z największych pól naftowych na świecie


2021-05-12

Oświadczenie o stanie wyjątkowym w zakresie dostaw paliw


2021-05-12

W Iraku ugaszono pożar pola naftowego


2021-05-11

Orlen zainteresowany stacjami paliw na Bałkanach


2021-05-11

Amerykańscy sprzedawcy szukają alternatywnego transportu ropy


2021-05-11

Grupa powiązana z Rosją oskarżona o atak hakerów na rurociąg w USA


2021-05-11

Pożar w składzie ropy w Republice Dagestanu


2021-05-11

W Europie spada import amerykańskiego LNG


2021-05-11

e-petrol.pl: ostatnie wydarzenia na rynku LPG w Polsce (11 maja 2021)


2021-05-11

Handel na rosyjskiej giełdzie paliw stanie się regularny i jednolity


2021-05-10

Atak hakerski na operatora rurociągów


2021-05-10

Sprzedaż paliw w Wielkiej Brytanii gwałtownie rośnie


2021-05-10

Indie zwiększają import ropy z Arabii Saudyjskiej po obniżce cen


2021-05-10

Koncerny naftowe złapią wiatr w turbiny


2021-05-10

Czy możliwe są ograniczenia w handlu rosyjską ropą?


2021-05-10