Rynek paliw w Polsce

Grupa Lotos podzieli się zyskiem

e-petrol.pl
2022-06-20 / 09:29
Grupa Lotos podzieli się zyskiem

Pomorska spółka podała, że przeznaczy 647 mln zł na wypłatę dywidendy za 2021 r., na jedną akcję przypadnie 3,5 zł brutto. Jednak warunkiem wypłaty dywidendy jest podjęcie przez walne zgromadzenia PKN Orlen i Grupy Lotos uchwał o połączeniu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Lotos podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto spółki za 2021 rok. Na wypłatę dywidendy postanowiono przeznaczyć 647 mln zł. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 3,5 zł brutto. Dzień dywidendy ustalono na 23 czerwca, a dzień jej wypłaty - na 29 lipca br.

W uchwale dotyczącej dywidendy zastrzeżono, że jej wypłata z zysku za 2021 r. nastąpi pod warunkiem podjęcia przez walne zgromadzenia PKN Orlen i Grupy Lotos uchwał o połączeniu poprzez przeniesienie całego majątku obejmującego wszystkie aktywa i pasywa Grupy Lotos na PKN Orlen w zamian za akcje, które Orlen wyda akcjonariuszom Grupy Lotos.

W przypadku niespełnienia tego warunku cały zysk netto za rok 2021 wynoszący 2,5 mld zł zostanie przekazany na kapitał zapasowy spółki.
Polecamy
Z kraju
Polska i Orlen mają największy potencjał dostaw paliw na Ukrainę

Polska i Orlen mają największy potencjał dostaw paliw na Ukrainę »

Podaj adres e-mail, aby zapisać się do codziennego newslettera.
Średnie ceny paliw w polskich rafineriach
Aktualizacja Pb 98 Pb 95 ON OPL
2022-06-29 7776,00 7161,60 7177,00 6103,00
Ceny netto [PLN/m3] w temperaturze referencyjnej 15 st. C, zawierają podatek akcyzowy i opłatę paliwową.
Średnia cena wyliczana na dzień publikacji danych.

Najnowsze wiadomości

Polska i Orlen mają największy potencjał dostaw paliw na Ukrainę

Polska i Orlen mają największy potencjał dostaw paliw na Ukrainę

W Turcji odkryto złoże warte 1 mld USD

W Turcji odkryto złoże warte 1 mld USD


PKN Orlen liczy na pozytywne efekty partnerstwa z Saudi Aramco


2022-06-28

PGNiG pracuje nad technologiami wodorowymi


2022-06-27

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad ustawą o rynku franczyzowym


2022-06-27

Tankowanie wodoru w Polsce w końcu możliwe


2022-06-27

Wydobycie w Ekwadorze zagrożone


2022-06-27

Orlen chce rosnąć na słowackim rynku


2022-06-27

MOL ogranicza możliwości tankowania


2022-06-27

Skandal po emisji programu w greckiej telewizji


2022-06-27