Rynek paliw w Polsce

MG: Nie będzie więcej czasu na modernizacje zbiorników

e-petrol.pl/mdu
2013-12-12 / 09:56
MG: Nie będzie więcej czasu na modernizacje zbiorników

Na dwa miesiące przed końcem roku jeszcze około 1000 stacji paliw nie dostosowało się do wymogów technicznych, które zaczną obowiązywać od stycznia.

Według danych Urzędu Dozoru Technicznego, który kontroluje zbiorniki paliwowe, 85 proc. stacji benzynowych w Polsce posiada już infrastrukturę spełniające wymagania przepisów tzw. rozporządzenia technicznego ministra gospodarki. Dane zebrane przez UDT 7 listopada wskazują, że to 80,3 proc. ogólnej liczby zbiorników, jakie zlokalizowane są na stacjach.

Co piąty jednak nadal nie został przygotowany do magazynowania paliw według nowych zasad, czyli nie posiada tzw. drugiego płaszcza chroniącego przed wyciekami. To oznacza, że do końca grudnia około 1000 stacji (15 proc. z 6700 działających w Polsce punktów tankowania) albo zdąży jeszcze dostosować zbiorniki do zaostrzonych wymogów, albo będzie musiało zakończyć działalność. Modernizacja jest kosztowna, bowiem na jej przeprowadzenie na pojedynczej stacji wydać należy z reguły minimum 100 tys. zł. W resorcie gospodarki podkreślają jednak, że obowiązek przystosowania stacji do zaostrzonych norm nie jest dla operatorów nowością.

– Po raz pierwszy został wprowadzony jeszcze rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z 30 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych. Nakazywało ono zmodernizowanie zbiorników w ciągu ośmiu lat od wejścia rozporządzenia w życie. Wychodząc jednak naprzeciw postulatom przedsiębiorców termin ten przesuwano później jeszcze kilkukrotnie, kolejno w latach: 2000, 2005, 2007 oraz 2012 – wyliczają w biurze prasowym Ministerstwa Gospodarki. Łączny okres, który branża miała na dostosowanie się do nowych wymogów, to zatem 17 lat.

Na ostatnią prolongatę zdecydował się z końcem minionego roku Janusz Piechociński, zastępujący wówczas na stanowisku szefa resortu Waldemara Pawlaka. Dziś sugeruje, że decyzja ta mogła być zbyt pochopna. Jak twierdzi wicepremier i minister gospodarki skala nielegalnego obrotu paliwami oraz problemu ze złą jakością benzyn i diesla jest bardzo poważna. A to właśnie stacje, które do tej pory nie przeprowadziły niezbędnych modernizacji, uważane są za jedno z kluczowych źródeł szarej strefy obrotu paliwami. Teraz w MG podkreślają, że skończyła się taryfa ulgowa.

– Nie planujemy kolejnego przedłużenia terminu na dostosowanie stacji paliw. Okres 17 lat wydaje się wystarczający, aby odpowiednio rozłożyć w czasie wydatki inwestycyjne związane z modernizacją zbiorników – tłumaczą w resorcie.

Marek Pietrzak, prezes SNOSP-u, stowarzyszenia zrzeszającego niezależnych operatorów, przyznaje, że ci, którzy do tej pory nie zmodernizowali stacji już raczej tego nie zrobią i kolejne prolongaty nic by nie zmieniły.

– Większość naszych członków już wykonała niezbędne prace. Nie ma sensu dalej opóźniać wejścia w życie zapisów tego rozporządzenia – podkreśla.

O postępującym przystosowaniu stacji świadczą również dane UDT. Jeszcze w kwietniu liczba zbiorników spełniających wymagania wynosiła 70,1 proc.

– To wskazują, że branża paliwowa jest przygotowana. Należy zauważyć, że wciąż trwają prace modernizacyjne i można się spodziewać, że zwiększenia udziału dostosowanych zbiorników – wyjaśniają w MG i ostrzegają, że stacje, na których w dniu 1 stycznia 2014 r. nie będzie znajdował się ani jeden zbiornik na paliwa dostosowany do wymogów rozporządzenia, będą musiały zaprzestać działalności.
Polecamy
Rynek LPG
Spotkanie Branży LPG już dziś we Wrocławiu

Spotkanie Branży LPG już dziś we Wrocławiu »

Podaj adres e-mail, aby zapisać się do codziennego newslettera.
Średnie ceny paliw w polskich rafineriach
Aktualizacja Pb 98 Pb 95 ON OPL
2022-10-05 6423,00 6096,00 6977,00 5695,00
Ceny netto [PLN/m3] w temperaturze referencyjnej 15 st. C, zawierają podatek akcyzowy i opłatę paliwową.
Średnia cena wyliczana na dzień publikacji danych.

Najnowsze wiadomości

Spotkanie Branży LPG już dziś we Wrocławiu

Spotkanie Branży LPG już dziś we Wrocławiu

Wezwanie do nałożenia podatków na firmy energetyczne

Wezwanie do nałożenia podatków na firmy energetyczne


Przemyt wyrobów tytoniowych i paliw


2022-10-04

Kasy rejestrujące w myjniach samochodowych od przyszłego roku


2022-10-04

Unimot kupił kolejne cysterny kolejowe


2022-10-04

Pod Głogowem powstanie stacja paliw


2022-10-03

Wielka Brytania wysłała okręt do ochrony rurociągów


2022-10-05

Sankcje USA na indyjską firmę za kupowanie ropy z Iranu


2022-10-05

Indyjskie rafinerie chcą zawrzeć umowy na ropę przed sankcjami


2022-10-05

Chiny prawdopodobnie zwiększą eksport paliw


2022-10-04

Siódmy dzień strajków we francuskich rafineriach


2022-10-04

Grupa Orlen w Czechach z nowym produktem petrochemicznym


2022-10-04

W tym tygodniu odbędzie się spotkanie OPEC+


2022-10-03

Pierwsza partia oleju napędowego z Rosji dotarła do Brazylii


2022-10-03

Norwegia pomoże chronić instalacje naftowe i gazowe


2022-10-03

Afrykański producent paliw przejmuje stacje


2022-10-03

Pracownicy rafinerii we Francji wciąż strajkują


2022-10-03

Arabia Saudyjska może podnieść ceny ropy naftowej dla Azji


2022-10-03