Zamówienie i rezygnacja bezpłatnego newslettera

Newsletter "POLSKIE LUPKI" do celów testowych

Zapisz się lub zrezygnuj z otrzymywania newslettera.

Dodaj Usuń

Zaprenumerowanie dowolnego, newslettera przygotowywanego przez właściciela serwisu internetowego, odbywa się dwuetapowo z wykorzystaniem metody double-opt-in.

1) wymagane jest wysłanie, z wykorzystaniem formularza subskrypcji newslettera, adresu e-mail, który ma zostać dodany do listy wysyłkowej, z zaznaczeniem opcji „dodaj”
2) na wskazany w formularzu adres e-mail wysyłana jest automatycznie wiadomość, zawierająca link aktywujący. Po kliknięciu na link aktywujący adres e-mail zostaje dodany do listy mailingowej wybranego newslettera. Jeżeli zamawiający nie uaktywni adresu poprzez kliknięcie (lub skopiowanie adresu aktywacji do przeglądarki internetowej) newsletter nie będzie przesyłany na podany w formularzu adres.

Rezygnacja z wybranego newslettera  może być dokonana przez odbiorcę w dowolnym momencie. Odbywa się w dwuetapowo, korzystając z identycznej metody jak przy zamówieniu:

1) wymagane jest wysłanie, z wykorzystaniem formularza subskrypcji newslettera, adresu e-mail, który ma zostać usunięty do listy wysyłkowej, z zaznaczeniem opcji „usuń”

2) na wskazany w formularzu adres e-mail wysyłana jest automatycznie wiadomość, zawierająca link deaktywujący. Po kliknięciu na link deaktywujący adres e-mail zostaje usunięty z listy mailingowej newslettera. Jeżeli zamawiający nie deaktywuje adresu poprzez kliknięcie (lub skopiowanie adresu deaktywacji do przeglądarki internetowej) adres nie zostanie usunięty z listy adresowej newslettera, tym samym użytkownik będzie otrzymywał kolejne wydania newslettera.


Każdy z bezpłatnych newsletterów przygotowywany przez wydawcę newslettera posiada własny formularz umożliwiający zapisanie i wypisanie adresu e-mail z listy subskrybentów.