Information Market S.A.

Na rynku jesteśmy już od ponad 20 lat, w czasie których stworzyliśmy i stale udoskonalamy rozwiązania wspierające i ułatwiające codzienną pracę ludzi z branży paliw.

Siedziba Information Market S.A.
Staramy się wraz z upływem lat i obecności na rynku dywersyfikować naszą działalność biznesową, stąd dzisiaj możemy pochwalić się tym, że wspieramy biznesowo firmy związane kolejnymi branżami.
Information Market SA to polska firma, w ramach zarządzanych przez siebie marek oferujemy usługi informacyjno-doradcze w modelu B2B dla firm działających w istotnych dla gospodarki sektorach, takich jak: petrochemia, energetyka czy ciepłownictwo.

W efekcie stworzyliśmy i rozwinęliśmy pięć profesjonalnych marek: e-petrol.pl, Centrum Domowego Ciepła (CDC24), Spotkania Branży Petrochemicznej, Information Market Consulting oraz Polskie Łupki.
Information Market S.A. powstała w 2011 r. w wyniku przekształcenia e-petrol.pl sp. z o.o. - firmy analityczno-doradczej, działającej od 2001 r. i świadczącej profesjonalne usługi dla sektora paliwowego w Polsce.

Misja

Codzienne dostarczanie uczestnikom rynku paliw informacji i narzędzi umożliwiających podejmowanie trafnych decyzji handlowych oraz zawieranie korzystnych transakcji, przy jednoczesnym zmniejszaniu kosztów operacyjnych.

Cele


Miejsce do poszukiwania kontaktów i prowadzenia biznesu

Poprzez nowoczesne internetowe forum skupiające społeczność branżową, e-petrol.pl udostępnia kompleksowy zestaw usług elektronicznych dla branży paliw. Proponowane przez nas rozwiązania umożliwiają kojarzenie odbiorców z dostawcami produktów oraz usług, ułatwiają i przyspieszają zawieranie transakcji handlowych.

Innowacyjne narzędzie w Twoich rękach

Usługi e-petrol.pl przynoszą wymierne korzyści uczestnikom rynku paliw m.in. obniżają koszty transakcyjne, pozwalają na zwiększenie zasięgu i dostępności oferty handlowej. Świadczymy kompleksową obsługę firm paliwowych, dostarczając wielu narzędzi i usług realizowanych przez profesjonalnych dostawców. Zaspokajamy potrzeby rynku paliw oferując: prognozy i analizy, weryfikację wiarygodności handlowej stron transakcji, zapewniając jednocześnie specjalistyczne doradztwo branżowe.

Stałe i aktualne źródło informacji

Elektroniczny rynek towarów i usług jest wspierany odpowiednim serwisem informacyjnym, który przedstawia aktualną sytuację na rynku w postaci notowań cen. Serwis informuje także o wydarzeniach istotnych dla uczestników rynku, co stanowi podstawę do podejmowania trafnych decyzji każdego dnia. Na stronach e-petrol.pl można dzielić się swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi użytkownikami portalu. Będzie to stale aktualne źródło wiedzy dla wszystkich zainteresowanych rzetelną informacją.

Korzyści

Usługi świadczone przez e-petrol.pl pozwalają naszym klientom na:
  • stałe monitorowanie rzeczywistych cen paliw na rynku, dzięki wiarygodnym notowaniom z transakcji giełdowych i tabeli ofert,
  • dostęp do aktualnych informacji o wydarzeniach na rynku paliw płynnych oraz branż pokrewnych,
  • tanie i szybkie dotarcie do stałych odbiorców z nową, rozszerzoną ofertą,
  • znajdowanie nowych odbiorców na swoje towary i usługi za dobrą cenę,
  • upłynnianie nadwyżek towarowych,
  • znajdowanie dostawców najbardziej poszukiwanych na rynku towarów i usług,
  • dotarcie do alternatywnych źródeł dostaw,
  • kontakt z ekspertami branżowymi oraz wymianę doświadczeń,
  • korzystanie z narzędzi pozwalających zaoszczędzić czas i pieniądze.

Adres i siedziba:
Information Market S.A.
ul. Stacyjna 1/51
53-613 Wrocław

Sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000394474

NIP: 897-16-58-284
REGON: 932650021

Kapitał zakładowy spółki: 115 000 zł.