Wyszukiwanie wiadomości

Wpisz frazę lub słowo do wyszukania w serwisie wiadomości:
Wiadomości

Wyniki wyszukiwania dla: PGNiG
:: Znaleziono 24 informacje ::

   2022-09-26 09:28
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) podpisało umowy na dostawy łącznie do 2,4 mld m3 gazu rocznie przez dziesięć lat ze spółkami z grupy Equ
Otagowana: PGNiG, dostawy gazu, Equinor
   2022-09-13 09:50
poprzez przeniesienie całego majątku obejmującego wszystkie aktywa i pasywa PGNiG na PKN Orlen i będzie miało miejsce z dniem wpisania połączenia do
   2022-09-08 09:27
budowy koncernu multienergetycznego - obecnie już z Energą, Grupą Lotos, a w niedługim czasie także z PGNiG. Zdaniem Daniela Obajtka, aby uniezależnić
   2022-09-07 09:57
agencji, że spółka pracuje nad modelem koncernu po przejęciu Lotosu i PGNiG oraz nad aktualizacją strategii, którą poznamy na przełomie roku. Obajtek
   2022-09-05 09:35
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo opublikowało projekty uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 10 października br. Jedna z nich doty
Otagowana: PGNiG, PKN Orlen
   2022-09-01 09:52
Orlen po połączeniu z PGNIG, na bazie aktywów przejętej spółki, chce rozwijać centra kompetencyjne, m.in.
   2022-08-26 09:46
akcjonariuszy PKN Orlen, na którym zapadną decyzje w sprawie połączenia z PGNiG.
   2022-08-25 09:31
Do terminala im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego dotarła 36. dostawa skroplonego gazu ziemnego zamówiona przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w roku
Otagowana: terminal w Świnoujściu, dostawy LNG, PGNiG
   2022-08-19 09:49
PGNiG poinformowało, że stan zapełnienia magazynów gazu należących do spółki wynosi
   2022-08-18 09:40
drugim kwartale 2022 r. Grupa Kapitałowa PGNiG wypracowała 750 mln zł zysku netto przy przychodach na poziomie 31 mld złot
   2022-08-16 09:50
rewident ocenił, że plan połączenia Orlenu z PGNiG został sporządzony poprawnie i rzetelnie.
   2022-08-16 09:48
na prospekcie Newt w północnej części Morza Norweskiego, w którym udziały ma PGNiG Upstream Norway.
   2022-08-04 13:25
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) poinformowało, że w ramach prac poszukiwawczych prowadzonych w miejscowości Sierosław w Wielkopolsce, spó
Otagowana: PGNiG, nowe złoża, poszukiwania gazu, Sierosław
   2022-08-01 09:41
PKN Orlen i PGNiG podpisały plan połączenia spółek, polegający na przeniesieniu majątku PGNiG do Orlenu w zamian za akcje Orlenu przyznawane akcjonariusz
Otagowana: PKN Orlen, PGNiG, fuzja
   2022-07-29 09:51
Orlen poinformował w piątek w komunikacie, że uzgodnił i podpisał z PGNiG plan połączenia, które nastąpi poprzez przeniesienie majątku PGNiG do
   2022-07-22 09:40
czwartkowym komunikacie Orlen napisał, że połączenie PKN Orlen i Grupy Lotos oraz docelowo PGNiG jest nierozerwalnie związane z bezpieczeństwem energetycznym
   2022-07-14 09:43
Projekt i PGNiG Gazoprojekt podpisały umowę ramową dotyczącą wspólnej realizacji usług inżynierskich
   2022-07-05 09:40
ok. 35 proc. Obecnie Skarb Państwa ma w PKN Orlen 27,52 proc. akcji W dalszej kolejności połączenie z PGNiG, zwiększy udział do ok. 50 proc., co oznacza,
   2022-07-04 09:57
całym pierwszym półroczu 2022 r. PGNiG przyjęło 29 ładunków skroplonego gazu ziemnego, z czego 26 w Świnoujściu.
   2022-06-27 09:49
o łącznej wartości 300 mln złotych. Wodór i biometan mają znaleźć się w portfolio PGNiG jako paliwa alternatywne.
   2014-01-20 09:49
Polski monopolista gazowy PGNiG zdecydował się zaktualizować wartość swych udziałów w spółce POGC Libya BV. Odpis wyniesie 420 milionów złotych, nato
Otagowana: PGNiG, POGC, Libia
   2013-02-20 09:47
wydobywa już ponad 1 tys. ton ropy dziennie. Dzięki temu PGNiG zbliża się do osiągnięcia planowanego poziomu produkcji. Według szacunków
   2013-02-08 09:50
PGNiG Poszukiwania, która powstała z fuzji pięciu przedsiębiorstw zależnych od
   2012-07-30 09:52
mln zł. Będą to projekty organiczne związane nie tylko z gazem łupkowym. Zaplanowano finalizację prac dotyczących badania sejsmiki i lokowania odwiertów: