Wyszukiwanie wiadomości

Wpisz frazę lub słowo do wyszukania w serwisie wiadomości:
Wiadomości

Wyniki wyszukiwania dla: prognoza popytu?form[search]=prognoza popytu
:: Znaleziono 5 informacji ::

   2021-04-27 09:42
wprowadzenia sezonowego embarga na eksport benzyny, jako środka ograniczającego cenę paliwa w miarę wzrostu popytu. Wicepremier Aleksander Nowak powiedział
   2021-04-23 09:47
Poprawa prognozy wynika z ożywienia gospodarki światowej i towarzyszącego mu wzrostu popytu na ropę. Ropa Urals to główne źródło dochodu z eksportu wpływające
   2021-04-07 09:35
i gazu, zdaniem ekspertów, wynikał ze spadku cen ropy. Sytuacja ta była wynikiem spadku popytu na ropę i produkty ropopochodne w związku z pandemią koronawirusa. Ministerstwo
   2021-03-11 09:27
na świecie w wyniku pandemii i związany z nim bezprecedensowy spadek popytu i cen węglowodorów miał negatywny wpływ na wyniki operacyjne i finansowe
   2021-02-22 09:41
będzie czuwać międzyresortowa komisja ds. rozwoju infrastruktury rozlewniczej i stymulowania popytu na LNG, która będzie koordynować działania z zainteresowanymi