Instytut Nafty i Gazu


Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy jest placówką naukową zajmującą się całokształtem zagadnień związanych z węglowodorowymi nośnikami energii. Przedmiotem jego działalności jest prowadzenie badań naukowych, rozwojowych i wdrożeniowych o tematyce węglowodorowych nośników energii.

Pracownicy Instytutu są autorami wielu cenionych monografii, publikacji, referatów i przydatnych w branży materiałów edukacyjnych. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, wchodzą w skład wielu naukowych i technicznych organizacji oraz gremiów doradczych, krajowych i międzynarodowych, są wykładowcami na kursach doskonalenia zawodowego.

INSTYTUT NAFTY I GAZU - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Lubicz 25 A
31-503 Kraków
www.inig.pl