Elektromobilność

Moc dla punktów ładowania e-aut potrzebna także mniejszym gminom

e-petrol.pl
2021-05-24 / 09:46
Moc dla punktów ładowania e-aut potrzebna także mniejszym gminom

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych uważa, że ustawowy obowiązek zapewnienia mocy przyłączeniowej na potrzeby budowy stacji ładowania samochodów elektrycznych w nowych budynkach publicznych i wielorodzinnych powinien dotyczyć również gmin poniżej 100 tys. mieszkańców.

W tym tygodniu, 27 maja br. wejdzie w życie długo oczekiwane rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu ustalania minimalnej mocy przyłączeniowej dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych przy budynkach użyteczności publicznej oraz domach wielorodzinnych.

Joanna Makola z PSPA zwróciła uwagę, że podstawą prawną dla wydania rozporządzenia jest art. 12 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, który przewiduje obowiązek zapewnienia mocy przyłączeniowej w nowych budynkach obu kategorii, pozwalającej na instalację punktów ładowania o mocy nie mniejszej niż 3,7 kW. Problem w tym, że przepis ustawy, a w konsekwencji - przepisy rozporządzenia - odnoszą się jedynie do gmin powyżej 100 tys. mieszkańców.

Zdaniem PSPA powinno się zapewnić odpowiednią moc przyłączeniową, pozwalającą na instalację punktów ładowania, w budynkach powstających w całej Polsce. Konieczne będzie poszerzenie delegacji ustawowej, tak aby zakresem rozporządzenia objąć również budynki znajdujące się w mniejszych gminach - poniżej 100 tys. mieszkańców .