Elektromobilność

Nowela o elektromobilności z poprawkami

e-petrol.pl
2021-12-03 / 09:32
Nowela o elektromobilności z poprawkami

W czwartek Sejm przyjął część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, precyzującej m.in. zasady tworzenia stref czystego transportu.

Ustawa o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, m.in. w sprawie: promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i charakterystyki energetycznej budynków i efektywności energetycznej.

Przyjęte przez posłów poprawki miały głównie charakter redakcyjny i doprecyzowujący, a ich celem jest zapewnienie spójności przepisów.

W kwestii zasad tworzenia stref czystego transportu, nowe przepisy precyzują, że można je będzie ustanawiać we wszystkich gminach, niezależnie od liczby mieszkańców. Nowelizacja przewiduje też, iż mając prawo jazdy kat. B, będzie można prowadzić elektryczne auta dostawcze o masie do 4,25 t, a nie - jak dotąd - 3,5 t. Dopuszczalną masę zwiększono o wagę baterii.

Nowelizacja reguluje także procedury instalacji punktów poboru energii w budynkach wielorodzinnych, co ma ułatwić montaż punktów ładowania samochodów elektrycznych na wniosek mieszkańców danego budynku. Nowela zakłada też możliwość wsparcia finansowego przedsiębiorców, którzy nie kupują pojazdów, ale korzystają z leasingu. Przepisy wprowadzają również niezbędne modyfikacje, pojęcia i rozwiązania dotyczące infrastruktury tankowania wodoru.