Rynek paliw w Polsce

Orlen kończy II kwartał z zyskiem 3,7 mld zł

e-petrol.pl
2022-08-05 / 09:48
Orlen kończy II kwartał z zyskiem 3,7 mld zł

Grupa Orlen zakończyła drugi kwartał 2022 roku z przychodami ze sprzedaży na poziomie 58 mld zł i zyskiem netto w wysokości 3,7 mld zł. Jak podał koncern, wyniki Grupy Orlen w II kwartale br. były wypracowane pod wpływem niestabilnego otoczenia makro, a słabszy wynik na sprzedaży na stacjach paliw, zrekompensowany został wzrostem w innych obszarach.

Zysk operacyjny wyniósł 5,218 mld zł wobec 2,755 mld zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 6,665 mld zł wobec 4,049 mld zł rok wcześniej.
W komunikacie czytamy, że blisko połowa przychodów koncernu wygenerowana została na sprzedaży za granicą. Sprzedaż paliw na stacjach Orlen w Polsce odpowiadała za ok. 8 proc zysku operacyjnego EBITDA LIFO koncernu.

Wynik stacji paliw Orlen w Polsce był niższy niż rok wcześniej o 127 mln zł r/r, przede wszystkim z uwagi na spadek marż paliwowych. Grupa Orlen, podobnie jak inne spółki paliwowo-energetyczne na świecie, funkcjonowała w tym czasie w niespotykanym, wyjątkowo niestabilnym otoczeniu makroekonomicznym, spowodowanym trwającym konfliktem w Ukrainie. Orlenowi udało się utrzymać ok. 50 proc. udział w polskim rynku paliw, czyli łącznej sprzedaży detalicznej, prowadzonej poprzez sieć stacji Orlen, oraz hurtowej, a także 53 proc. udziałów w rynku czeskim i 82 proc. w rynku litewskim.

Orlen podał, że bezpośrednim efektem wojny w Ukrainie i niestabilnego makro był spadek podaży paliw w Europie i na świecie, który silnie wpływał na ich rynkowe notowania, a przez to modelowe marże rafineryjne wszystkich koncernów paliwowych. Spółka zaznaczyła też, że najbliższe miesiące w obliczu utrzymujących się wysokich cen surowców będą dla branży paliwowej szczególnie wymagające. Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen za lipiec br. była niemal o połowę niższa niż miesiąc wcześniej.

W komunikacie podsumowano, że w pierwszym półroczu Grupa Orlen zrealizowała inwestycje na poziomie 6,3 mld zł, m.in. w morskie farmy wiatrowe, rozbudowę olefin, czy instalację uwodornienia olejów roślinnych. W drugim półroczu planowane jest przyspieszenie inwestycji i realizacja nakładów na rekordowym poziomie 15,2 mld zł w skali roku.

Efektem stabilnej sytuacji finansowej i realizowanych planów rozwojowych we wszystkich obszarach działalności było zatwierdzenie, rekomendowanej przez zarząd spółki, wypłaty dywidendy za 2021 rok na poziomie 3,5 zł na akcję. Wypłata nastąpi 3 października br.

Segment rafinerii wypracował w drugim kwartale br. EBITDA LIFO na poziomie 1,8 mld zł. Przerób ropy w płockiej rafinerii wzrósł (r/r) o 30 proc., z 3,3 mln do 4,3 mln ton. Natomiast wykorzystanie jej mocy produkcyjnych wzrosło w tym czasie z 81 proc. do 107 proc., co było związane głównie z rosnącą konsumpcją paliw w Polsce. Rekordowy zysk operacyjny EBITDA LIFO na poziomie 1,6 mld zł, wyższy o ponad 60 proc. (r/r), wypracował segment petrochemii, głównie za sprawą wzrostu wolumenów sprzedaży o 31 proc. (r/r).

Orlen podał, iż segment detaliczny w minionym kwartale odnotował spadek wyniku EBITDA o 16 proc. (r/r) do poziomu 695 mln zł. O 127 mln zł pogorszył się zysk sieci stacji w Polsce, przy jednoczesnym wzroście wyniku w Niemczech o 23 mln zł. Orlen wyjaśnił, że było to spowodowane przede wszystkim spadkiem marż paliwowych na polskim rynku, przy ich wzroście na rynku niemieckim i porównywalnych poziomach na rynku czeskim i litewskim.

Jednocześnie wzrosły o 4 proc. (r/r) wolumeny sprzedaży detalicznej w całej Grupie Orlen, w tym: sprzedaży benzyny o 4 proc., oleju napędowego o 4 proc., a LPG o 1 proc. Sprzedaż w Polsce wzrosła o 15 proc. (r/r). Koncern odnotował wzrost konsumpcji paliw w Polsce oraz w Czechach, przy spadku w Niemczech i na Litwie (r/r). Na ich poziom wpływał brak ograniczeń w przemieszczaniu się związany z pandemią oraz duży napływ uchodźców z Ukrainy.

Na koniec drugiego kwartału 2022 r. w sieci detalicznej Grupy Orlen funkcjonowało 2885 stacji paliw, co oznacza wzrost o 31 obiektów (r/r). PKN Orlen rozwijał również sieć tankowania paliw alternatywnych - obecnie do dyspozycji klientów jest 567 punktów alternatywnego tankowania, w tym: 519 punktów ładowania samochodów elektrycznych, 2 stacje wodorowe oraz 46 stacje CNG.

W efekcie wysokich cen ropy w drugim kwartale, aż 5-krotny wzrost wyniku EBITDA (r/r) zanotował segment wydobycia ropy i gazu, wypracowując zysk operacyjny na poziomie 304 mln zł. Koncern inwestował także w tym obszarze - Orlen Upstream, spółka z Grupy Orlen, w maju br. rozpoczęła produkcję energii elektrycznej z własnych złóż gazu ziemnego w Bajerzu i Tucholi. Kontynuowane były także prace związane z budową pierwszej polskiej farmy wiatrowej na morzu.
Słowa kluczowe: PKN Orlen, wyniki finansowe
Polecamy
Z kraju
Akcje Orlenu trafią do PZU i PKO BP

Akcje Orlenu trafią do PZU i PKO BP »

Podaj adres e-mail, aby zapisać się do codziennego newslettera.
Średnie ceny paliw w polskich rafineriach
Aktualizacja Pb 98 Pb 95 ON OPL
2022-09-30 6309,00 5970,00 6780,00 5561,00
Ceny netto [PLN/m3] w temperaturze referencyjnej 15 st. C, zawierają podatek akcyzowy i opłatę paliwową.
Średnia cena wyliczana na dzień publikacji danych.

Najnowsze wiadomości

USA nakładają nowe sankcje na eksport ropy z Iranu

USA nakładają nowe sankcje na eksport ropy z Iranu

Irak notuje czwarty z rzędu miesiąc spadku przychodów z ropy

Irak notuje czwarty z rzędu miesiąc spadku przychodów z ropy


Zgoda akcjonariuszy Orlenu na połączenie z PGNiG


2022-09-29

PKN Orlen zapewnia o chęci współpracy


2022-09-29

Amic Energy i Subway mają już 60 wspólnych lokalizacji


2022-09-28

PKN Orlen zapewni Polsce dywersyfikację dostaw gazu


2022-09-28

CPC powinno działać z pełną wydajnością od połowy października


2022-09-30

Europa szykuje się na awarie i przestoje rafinerii


2022-09-30

OPEC+ może obniżyć wydobycie ropy w listopadzie


2022-09-30

TotalEnergies chce wydzielić kanadyjskie aktywa piasków roponośnych


2022-09-30

Nowe słowackie stacje Orlenu


2022-09-30

W USA wydobycie ropy może przekroczyć oficjalną prognozę na przyszły rok


2022-09-29

Cena ropy w czwartym kwartale wyniesie 100 USD za baryłkę


2022-09-29

TotalEnergies zamknęło jedną z największych rafinerii z powodu strajków


2022-09-29

Zapasy paliw spadają w ostatnim tygodniu


2022-09-29

Sprzedaż aktywów na Morzu Północnym


2022-09-28

Kraje UE zwlekają z nałożeniem podatku od nadzwyczajnych zysków z paliw kopalnych


2022-09-28

Ropa poniżej 100 USD za baryłkę do końca 2022 r.


2022-09-28

Wydobycie ropy i gazu na Sachalinie zatrzymane


2022-09-28